Повноваження Шевченківської районної у м.Полтаві ради VIІ скликання

Відповідно до рішення другої сесії Полтавської міської ради від 25.02.2016р. «Про визначення обсягу і меж повноважень, які здійснюють районні у місті Полтаві ради» визначено що районні у місті Полтаві ради, їх виконавчі органи здійснюють повноваження в обсягах та межах, передбачених частиною першою статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», а саме:

1) затвердження регламенту ради;

2) утворення і ліквідація постійних та інших комісій ради, затвердження та зміна їх складу, обрання голів комісій;

3) утворення виконавчого комітету ради, визначення його чисельності, затвердження персонального складу; внесення змін до складу виконавчого комітету та його розпуск;

7) затвердження плану роботи ради та заслуховування звіту про його виконання з урахуванням вимог статті 32 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”;

11) заслуховування звітів постійних комісій, керівників виконавчих органів ради та посадових осіб, яких вона призначає або затверджує;

12) заслуховування повідомлень депутатів про роботу в раді, виконання ними доручень ради;

13) розгляд запитів депутатів, прийняття рішень по запитах;

14) прийняття рішень щодо дострокового припинення повноважень депутата ради в порядку, встановленому законом;

15) скасування актів виконавчих органів ради, які не відповідають Конституції чи законам України, іншим актам законодавства, рішенням відповідної ради, прийнятим у межах її повноважень;

19) прийняття відповідно до законодавства рішень щодо організації проведення референдумів та виборів органів державної влади, місцевого самоврядування та сільського, селищного, міського голови;

20) прийняття рішень про наділення органів самоорганізації населення окремими власними повноваженнями органів місцевого самоврядування, а також про передачу коштів, матеріально-технічних та інших ресурсів, необхідних для їх здійснення;

22) затвердження програм соціально-економічного та культурного розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць, цільових програм з інших питань місцевого самоврядування;

23) розгляд прогнозу місцевого бюджету, затвердження місцевого бюджету, внесення змін до нього; затвердження звіту про виконання відповідного бюджету;

25) утворення цільових фондів, затвердження положень про ці фонди;

27) прийняття рішень щодо передачі коштів з відповідного місцевого бюджету;

32) створення у разі необхідності органів і служб для забезпечення здійснення з іншими суб’єктами комунальної власності спільних проектів або спільного фінансування (утримання) комунальних підприємств, установ та організацій, визначення повноважень цих органів (служб);

34) вирішення відповідно до закону питань регулювання земельних відносин (в частині, визначеній окремим рішенням міської ради із земельних відносин);

40) заслуховування інформації прокурорів та керівників органів Національної поліції про стан законності, боротьби із злочинністю, охорони громадського порядку та результати діяльності на відповідній території;

47) прийняття рішення про дострокове припинення повноважень органів територіальної самоорганізації населення у випадках, передбачених цим Законом;

53) затвердження відповідно до закону Положення про помічника-консультанта депутата ради та опису посвідчення помічника-консультанта депутата ради.

 

Детальніше

Переглянути рішення другої сесії Полтавської міської ради від 25.02.2016р. «Про визначення обсягу і меж повноважень, які здійснюють районні у місті Полтаві ради».

Переглянути рішення другої сесії Полтавської міської ради від 25.02.2016р. «Про визначення обсягу окремих повноважень із земельних відносин районних у місті Полтаві рад».