Порядок доступу до публічної інформації

ПОРЯДОК доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Октябрська районна у м.Полтаві рада та її виконавчий комітет.

Усі запити на публічну інформацію, які надходять до Октябрської районної у м.Полтаві ради та виконкому, реєструються загальним відділом ради.
Письмовий запит може бути оформлений як у довільній формі, так і шляхом заповнення відповідної форми.
Облік запитів на інформацію ведеться загальним відділом ради.
Запити оформлені неналежним чином (без зазначення прізвища, ім’я особи, адреси або інших вимог, встановлених статтею 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації») не розглядаються.
Запит надається голові ради, або заступнику голови ради – відповідальній особі, які доручають роботу виконавцям відповідно до розподілу функціональних повноважень.
Згідно з резолюцією виконавець надає відповідну інформацію, або готує проект відповіді. Після підписання відповідь реєструється у загальному відділі і надсилається адресату.
Відповідь на запит на інформацію надається не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.
У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися, або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь надається не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.
Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим. У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації, або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, рада та її виконавчий комітет може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження, про що повідомляє запитувача у письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.
У разі, коли районна рада та виконком відповідно до компетенції, визначеної Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», не володіє інформацією, стосовно якої зроблено запит, або порушено інші вимоги, зазначені статтею 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації», вона відмовляє в задоволенні запиту на інформацію, про що заявник повідомляється письмово.
Якщо відомо хто володіє, або має володіти запитуваною інформацією, про це повідомляється запитувач, а запит переадресовується відповідній структурі разом із супровідним листом.