Моніторинг та зовнішня оцінка якості соціальних послуг територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг).

03.07.2020

Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Шевченківської районної в м.Полтаві ради повідомляє:

Відповідно до Закону України «Про соціальні послуги» та згідно Наказу Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Шевченківської районної в м.Полтаві ради № 4аг від 31.01.2020 року було створено комісію з моніторингу та зовнішньої оцінки якості соціальних послуг територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг).

Організовано і проведено зовнішній моніторинг та оцінку якості соціальних послуг наданих протягом 2019 року:

– догляд вдома;

– соціальна адаптація;

– консультування.

Комісією було вибірково проведена перевірка у відділенні соціальної допомоги вдома та аналіз опитування, проведеного під час внутрішнього оцінювання з метою отримання відгуків щодо організації та надання послуги догляду вдома. В опитуванні взяли участь 680  отримувачів  соціальної послуги догляду вдома.

Під час проведення зовнішньої оцінки якості було встановлено, що соціальні робітники відвідують своїх підопічних 2-3 рази на тиждень та надають їм послуги відповідно до укладених договорів та затверджених графіків роботи.

Здійснюється постійний контроль за діяльністю соціальних робітників. Результати перевірок постійно аналізуються на виробничих нарадах соціальних робітників. Ведеться журнал нарад та навчання соціальних робітників.

За 2019 рік  проведено 65 перевірок дільниць соціальних робітників щодо якості надання соціальних послуг.

Були розроблені буклети та інформація на стенди.

При зверненні громадян визначено індивідуальні потреби у соціальних послугах згідно індивідуальних планів (оцінка добре).

Всі соціальні робітники своєчасно пройшли медичний огляд.

При проведенні зовнішньої оцінки якості надання соціальної послуги догляду вдома проаналізували такі показники:

 • адресність та індивідуальний підхід – 100 %;
 • результативність – 96 %;
 • своєчасність – 100 %;
 • доступність та відкритість –100 %;
 • зручність – 100 %;
 • повага до гідності отримувача соціальної послуги – 100 %;
 • професійність – 100 %.

Відповідно до оцінки якісних та кількісних показників соціальних послуг та узагальнення статусів кожного показника забезпечення якості соціальної послуги узагальнений статус відповідає встановленому рівню «добре».

Метою зовнішньої оцінки відділення денного перебування (людей похилого віку) територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Шевченківського району є моніторинг та контроль якості надання соціальних послуг.

З метою проведення зовнішньої оцінки якості соціальних послуг у відділенні денного перебування (людей похилого віку) було організовано та проведено опитування 75 осіб, які отримують соціальні послуги соціальної адаптації та консультування.

Оцінка якості соціальних послуг визначалася із застосуванням шкали оцінки якісних та кількісних показників якості надання соціальних послуг адресність та індивідуальний підхід, результативність, своєчасність, доступність та відкритість, повага до гідності отримувача соціальної послуги, професійність.

Проаналізувавши результати опитування можна зробити висновок, що переважна кількість опитаних позитивно оцінює роботу відділення денного перебування (людей похилого віку). У відділенні денного перебування (людей похилого віку) були висловлені схвальні відгуки щодо роботи «Університету третього віку». До роботи у відділенні денного перебування (людей похилого віку) залучено 11 волонтерів, які мають великий досвід у педагогічній діяльності.

При проведенні зовнішньої оцінки якості надання соціальних послуг відділення денного перебування (людей похилого віку) проаналізували такі показники:

 • адресність та індивідуальний підхід – 100 %;
 • результативність – 96 %;
 • своєчасність – 98 %;
 • доступність та відкритість –96 %;
 • зручність – 100 %;
 • повага до гідності отримувача соціальної послуги – 100 %;
 • професійність – 100 %.

Підводячи підсумки, на підставі аналізу показників діяльності з надання соціальних послуг у відділенні денного перебування (людей похилого віку) шляхом переважаючих узагальнених даних можна зробити висновок, що відсотковий еквівалент в цілому складає 99% та відповідає статусу «добре».

Відповідно до плану роботи по проведенню зовнішньої оцінки якості соціальних послуг, наданих відділенням соціальної реабілітації (осіб з інвалідністю та осіб з інвалідністю з дитинства) територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) управлінням соціального захисту населення виконавчого комітету Шевченківської районної у м. Полтаві ради було проведено аналіз анкетування під час внутрішнього оцінювання з метою отримання відгуків щодо організації та надання соціальних послуг. В анкетуванні взяли участь 646 отримувачів соціальної послуги соціальна адаптація під час проведення внутрішньої оцінки якості соціальних послуг. Результати опитувань занесено в опитувальники вивчення рівня задоволення отримувачів соціальних послуг.

При проведенні зовнішньої оцінки якості надання соціальної послуги соціальна адаптація проаналізували такі показники:

 • адресність та індивідуальний підхід – 100%;
 • результативність – 97%;
 • своєчасність – 100%;
 • доступність та відкритість –100%;
 • зручність –100%;
 • повага до гідності отримувача соціальної послуги – 100%;
 • професійність – 100%.

Підводячи підсумки, на підставі аналізу показників діяльності з надання соціальних послуг у відділенні соціальної реабілітації ( осіб з інвалідністю та осіб з інвалідністю з дитинства) шляхом переважаючих узагальнених даних відсотковий еквівалент в цілому складає 100% та відповідає статусу «добре».

Таким чином, на підставі аналізу показників діяльності з надання соціальних послуг на засіданні Комісії з зовнішньої оцінки якості соціальних послуг у відділеннях: соціальної допомоги вдома, соціальної реабілітації (осіб з інвалідністю та осіб з інвалідністю з дитинства), денного перебування (людей похилого віку) територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Шевченківської районної у м. Полтаві ради шляхом переважаючих узагальнених даних відсотковий еквіваленти в цілому складає 100% та відповідає статус «добре».

 

Заплановані заходи для покращення роботи

територіального центру соціального обслуговування

 (надання соціальних послуг)

Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Шевченківської районної у м. Полтаві ради

 

№ п/п Назва відділення Соціальні послуги Заплановані заходи
 

1

 

Відділення соціальної допомоги вдома

 

Догляд вдома

–     підвищити рівень кваліфікації соціальних працівників протягом 2020 року;

–     підвищити рівень кваліфікації соціальних робітників за допомогою навчальних семінарів;

–     в межах фінансової можливості сприяти зміцненню матеріально-технічної бази відділення соціальної допомоги вдома в частині забезпечення соціальних робітників спецодягом, господарськими сумками та засобами захисту;

–     продовжувати роботу щодо виявлення одиноких громадян  та осіб з інвалідністю з метою надання  їм необхідної допомоги;

–     своєчасно проводити аналіз та обробку індивідуальних планів надання  соціальної послуги, забезпечувати оформлення  відповідно вимог законодавства;

–     проводити відповідну роботу з надавачами  соціальних послуг щодо підвищення якості соціального обслуговування отримувачів послуг;

–     проводити відповідну роботу, спрямовану на своєчасність та результативність розгляду пропозицій і звернень отримувачів соціальних послуг;

–      переглянути  справи осіб, які перебувають на обслуговуванні відділення  та провести  повторне визначення індивідуальних потреб  один раз на рік.

 

 

2

 

Віділення денного перебування (людей похилого віку)

 

1) Соціальна адаптація

2) Консультування

 –  продовжити роботу щодо інформування мешканців Шевченківського району, щодо послуги соціальної адаптації, яка надається територіальним центром;

–  віднайти можливість щодо збільшення кількості груп для проведення занять в «Університеті третього віку»;

– продовжувати оперативне реагування на звернення громадян щодо соціального обслуговування;

– повторюється підвищити кваліфікації працівників, що надають соціальну послугу соціальної адаптації (курси, тренінги);

– продовжувати роботу з інформування мешканців району щодо послуг, які надає територіальний центр;

– продовжувати постійний моніторинг надавачами послуг  змін психоемоційного та фізичного стану підопічних;

– продовжувати дотримуватися вимог, показників забезпечення якості, строків, принципів, встановлених у Державному стандарті консультування;

– – продовжувати оперативне реагування на звернення громадян щодо надання соціального обслуговування.

 

 

3

 

Відділення соціальної реабілітації

(осіб з інвалідністю та осіб з інвалідністю з дитинства)

 

Соціальна адаптація

–        підвищити рівень кваліфікації  працівників відділення протягом 2020 року;

–       в межах фінансової можливості сприяти зміцненню матеріально-технічної бази відділення;

–       продовжувати роботу щодо виявлення одиноких громадян  та осіб з інвалідністю з метою надання  їм необхідної допомоги;

–       своєчасно проводити аналіз та обробку індивідуальних планів надання  соціальної послуги, забезпечувати їх оформлення  відповідно вимог законодавства;

–       проводити відповідну роботу з надавачами  соціальних послуг щодо підвищення якості соціального обслуговування отримувачів послуг;

–       своєчасно здійснювати аналіз та обробку індивідуальних планів надання соціальної послуги в частині їх перегляду;

–       проводити відповідну роботу, спрямовану на своєчасність та результативність розгляду пропозицій і звернень отримувачів соціальних послуг.

 

 

Заступник голови ради з питань

діяльності виконавчого органу –

начальник управління

соціального захисту населення                                         Галина АРСЕНЕНКО