Архів категорії: До відома мешканців

До уваги осіб з інвалідністю внаслідок війни!

Управління соціального захисту виконавчого комітету Шевченківської районної у м. Полтаві ради запрошує Вас отримати листи талонів на право одержання проїзних квитків безплатно та з 50% знижкою на 2019-2024 роки.

Особи з інвалідністю внаслідок війни Шевченківського району звертаються до управління за адресою: м. Полтава, вул. Івана Мазепи,30, кім.103.

При собі необхідно мати оригінали та копії:

 • паспорту;
 • посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни.

Довідки за телефоном 68-11-54.

 

Заступник голови ради з питань  діяльності виконавчого органу

начальник управління  Г.І.Арсененко

Інформація для учасників антитерористичної операції та постраждалих учасників Революції Гідності щодо психологічної реабілітації протягом 2019 року

Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Шевченківської районної у м. Полтаві ради повідомляє, що 12 грудня 2017 року  за № 1057 прийнято постанову Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції та постраждалих учасників Революції Гідності».

Цей Порядок визначає механізм організації проведення психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції та постраждалих учасників Революції Гідності структурними підрозділами з питань соціального захисту населення обласних, Київської міської держадміністрацій, районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад.

Для проходження психологічної реабілітації учасник антитерористичної операції, постраждалий учасник Революції Гідності або його законний представник звертається до управління соціального захисту за місцем реєстрації або за місцем фактичного проживання (перебування), а для діючих військовослужбовців — за місцем перебування (розташування військової частини (підрозділу).

До заяви про направлення учасника антитерористичної операції, на психологічну реабілітацію учасник АТО додає копії та оригінали документів:

 • посвідчення учасника бойових дій, або особи з інвалідністю внаслідок війни, або учасника війни;
 • документа, що підтверджує безпосередню участь в антитерористичній операції або забезпеченні її проведення з безпосереднім перебуванням в районах антитерористичної операції у період її проведення;
 • посвідчення постраждалого учасника Революції Гідності (для вказаної категорії громадян).

Управління соціального захисту інформує учасника антитерористичної операції, постраждалого учасника Революції Гідності про порядок проведення заходів із психологічної реабілітації.

Протягом одного робочого дня з дати надходження заява реєструється в журналі обліку та приймається рішення щодо укладення договору про надання послуг із психологічної реабілітації із суб’єктом надання послуг, якого обрав учасник антитерористичної операції, постраждалий учасник Революції Гідності.

Спеціаліст управління надсилає обраному учасником антитерористичної операції суб’єкту надання послуг запит щодо його готовності до надання послуг із психологічної реабілітації, узгодження дати початку її проведення та укладення договору про надання послуг із психологічної реабілітації.

Після надходження від суб’єкта надання послуг письмового підтвердження щодо готовності надання послуг із психологічної реабілітації та узгодження дати початку її проведення управління укладає договір із суб’єктом надання послуг та учасником АТО, постраждалим учасником Революції Гідності.

Послуги із психологічної реабілітації можуть надаватися в індивідуальній та груповій формі. У разі проходження реабілітації в стаціонарних установах тривалість курсу не перевищує 18 днів.

Психологічна реабілітація учасника антитерористичної операції може проводитись із залученням членів його сім’ї, а також інших осіб (з урахуванням інтересів і потреб такого учасника та за його згодою), зокрема тих, які разом з ним проходили або проходять військову службу.

Одночасно інформуємо, що гранична вартість послуг із психологічної реабілітації учасників АТО, постраждалих учасників Революції Гідності у  2019 році та перелік суб’єктів, що надаватимуть послуги із психологічної реабілітації будуть оприлюднені додатково.

Більш детальну інформацію учасники антитерористичної операції, постраждалі учасники Революції Гідності Шевченківського району можуть отримати в управлінні соціального захисту населення Шевченківської районної у м. Полтаві ради,  за адресою: м. Полтава, вул. Івана Мазепи, 30, кім.107, або  за телефоном: 68-11-54.

Заступник голови ради з питань  діяльності виконавчого органу

начальник управління  Г.І.Арсененко

Інформація для учасників антитерористичної операції та постраждалих учасників Революції Гідності щодо професійного навчання в 2019 році

Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Шевченківської районної в м. Полтава ради відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21 червня 2017 року № 432 «Про затвердження Порядку організації соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції та постраждалих учасників Революції Гідності» (зі змінами та доповненнями) проводить роботу по направленню учасників АТО та постраждалих учасників Революції Гідності на підвищення кваліфікації.

Професійне навчання учасників АТО, постраждалих учасників Революції Гідності здійснюється за денною та вечірньою (змінною) формами навчання, з відривом і без відриву від виробництва. Строки кожної з навчальних програм визначені робочими навчальними планами та робочими навчальними програмами.

Для проходження професійної адаптації подаються наступні документи:

 • копія паспорта (1,2, сторінка реєстрації місця проживання);
 • копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичної особи у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, виданного органом доходів і зборів (для фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомила про це відповідний орган доходів і зборів та має відмітку в паспорті громадянина України, – копію сторінки паспорта з такою відміткою);
 • копія посвідчення учасника бойових дій (особи з інвалідністю внаслідок війни або учасника війни, постраждалого учасника Революції Гідності);
 • копія індивідуальної програми реабілітації (для осіб з інвалідністю внаслідок війни)

5) документа, що підтверджує безпосередню участь в антитерористичній операції або забезпеченні її проведення з безпосереднім перебуванням в районах антитерористичної операції у період її проведення.

Навчання учасників АТО та постраждалих учасників Революції Гідності у 2019 році буде здійснюватися за наступними спеціальностями:

водії транспортних засобів категорій «В», «С», «СЕ», «Д»;

– англійська мова;

– основи комп’ютерної грамотності, програмування та веб-дизайну;

– менеджмент туристичного бізнесу;

– основи підприємницької діяльності;

– бухгалтерський облік +1С.

Після успішного завершення повного курсу навчання кожен зі слухачів отримує свідоцтво про підвищення кваліфікації державного зразка.

Більш детальну інформацію учасники антитерористичної операції, постраждалі учасники Революції Гідності Шевченківського району можуть отримати в управлінні соціального захисту населення Шевченківської районної у м. Полтаві ради,  за адресою: м. Полтава, вул. Івана Мазепи, 30, кім.107, або  за телефоном: 68-11-54.

Заступник голови ради з питань  діяльності виконавчого органу

начальник управління  Г.І.Арсененко

З 1 січня 2019 року запроваджується новий вид допомоги особам, які доглядають за хворою дитиною

Законом України „Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення соціального захисту осіб, які доглядають за хворими дітьми” передбачено надання з 1 січня 2019 року допомоги особам, які доглядають за дітьми, хворими на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, яким не встановлена інвалідність.

Кому призначається допомога

 Допомога призначається одному з батьків, усиновлювачів, прийомних батьків, батьків-вихователів опікуну, піклувальнику, який постійно проживає та здійснює догляд за дитиною, хворою на один або декілька видів зазначених вище захворювань.

В якому розмірі  призначається допомога:

 Допомога призначається  у розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (з 01.01.2019 року – 1497 грн.) та виплачується на кожну хвору дитину незалежно від одержання інших видів державної допомоги.

Який документ є підставою для призначення допомоги

Підставою для призначення допомоги є довідка про захворювання дитини на тяжке перинатальне ураження нервової системи, тяжку вроджену ваду розвитку, рідкісне орфанне захворювання, онкологічне, онкогематологічне захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкий психічний розлад, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гостре або хронічне захворювання нирок IV ступеня, про те, що дитина отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, видана лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу за затвердженою Міністерством охорони  здоров’я України формою.

 

Заступник голови ради з питань  діяльності виконавчого органу

начальник управління  Г.І.Арсененко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Куди звертатись та які документи

необхідно подати  для призначення допомоги

 

Для призначення допомоги до управління  соціального захисту населення за місцем проживання (за умови пред’явлення оригіналу паспорта або іншого документа, що посвідчує особу)  подаються:

– заява законного представника дитини, який постійно проживає та здійснює догляд за хворою дитиною, за формою, встановленою Мінсоцполітики (заповнюється безпосередньо в управлінні соцзахисту);

– довідка лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу про захворювання дитини;

– оригінал та копія свідоцтва про народження дитини;

– документ, що підтверджує повноваження усиновлювача, опікуна, піклувальника, прийомних батьків, батьків-вихователів.

 

 

Термін, на який призначається допомога

 

Допомога призначається з дня звернення за її призначенням і виплачується протягом шести місяців.

Виплата допомоги на наступний період продовжується на підставі заяви законного представника дитини та довідки про захворювання дитини з дня зупинення виплати, якщо звернення надійшло протягом одного місяця з дня її зупинення.

До відома пільговиків Шевченківського району м. Полтава щодо надання пільг з 1 січня 2019 року

Згідно із Законом України від 28 грудня 2014 року № 76-VIII “Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України” пільги для окремих категорій громадян надаються з урахуванням доходу сім’ї.

Пільги надаються протягом дванадцяти місяців, якщо середньомісячний сукупний дохід сім’ї пільговика в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу.

З 1 січня 2019 року розмір податкової соціальної пільги складає 2690 грн.

Порядок надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 4 червня 2015 р. № 389. При визначенні права на отримання пільг до сукупного доходу сім’ї включаються нараховані:

 • пенсія;
 • заробітна плата;
 • грошове забезпечення;
 • стипендія;
 • соціальна допомога (крім частини допомоги при народженні дитини, виплата якої здійснюється одноразово, частини допомоги при усиновленні дитини, виплата якої здійснюється одноразово, допомоги на поховання, одноразової допомоги, яка надається відповідно до законодавства або за рішеннями органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємств, організацій незалежно від форми власності);
 • доходи від підприємницької діяльності;
 • допомога по безробіттю та інші виплати, що здійснюються  фондами соціального страхування.

Управлінням соціального захисту населення протягом січня 2019 року буде проведено роботу щодо визначення права окремих категорій пільговиків на отримання пільг з урахуванням доходів сім’ї на новий період з 1 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року.

Сім’ям, в яких пільговики та члени їх сімей є непрацюючими пенсіонерами, звертатися до управління соціального захисту населення не потрібно, оскільки для них буде проведено автоматизований розрахунок доходів сім’ї та визначено право на отримання пільг без їх особистого звернення.

Інші сім’ї пільговиків, тобто ті, в яких пільговик або члени його сім’ї, відносяться до працюючих осіб або працездатних непрацюючих осіб, повинні звернутися до управління соціального захисту населення з метою заповнення Декларації про доходи сім’ї пільговика.

До Декларації потрібно додати довідки про доходи пільговика та членів його сім’ї (крім довідок про розмір пенсії та соціальної допомоги) за 6 місяців, що передують місяцю звернення.

Якщо пільговик або члени його сім’ї, які користуються пільгами, є непрацюючими працездатними особами, подаються документи, що підтверджують відсутність доходів.

Для визначення права на продовження пільги з 1 січня 2019 року необхідно звернутися до управління соціального захисту населення виконавчого комітету Шевченківської районної у м. Полтаві ради за адресою: м. Полтава, вул. Івана Мазепи, 30, каб.108 протягом січня 2019 року для заповнення Декларації та надання довідок про доходи.

Заступник голови ради з питань  діяльності виконавчого органу

начальник управління  Г.І.Арсененко

Інформація про санаторно-курортне лікування для ветеранів війни та осіб на яких поширюється чинність Законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про жертви нацистських переслідувань» та осіб з інвалідністю на І квартал 2019 року

До управління соціального захисту населення виконавчого комітету Шевченківської районної у м. Полтаві ради для розподілу згідно черги з урахуванням медичних рекомендацій надійшло 22 путівки на санаторно-курортне лікування:

 • санаторій «Салют», м. Одеса – 4 путівок;
 • санаторій «Перемога», м. Київ – 5 путівок;
 • санаторій «Слава», м. Миргород – 10 путівок;
 • санаторій «Батьківщина», м. Трускавець – 3 путівки.

для ветеранів війни та осіб, на яких поширюється чинність Законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про жертви нацистських переслідувань» та осіб з інвалідністю.

 

Заступник голови ради з питань  діяльності виконавчого органу

начальник управління  Г.І.Арсененко

Графік проведення засідань постійних депутатських комісій

19.12.2018р. – 09.00год. Засідання Мандатної комісії з питань регламенту, депутатської діяльності, етики, зв’язків з громадськими формуваннями та політичними партіями, гласності діяльності ради.

 

20.12.2018р. – 15.00год. Засідання Постійна депутатська комісія з питань використання земельних ресурсів та будівництва.

 

21.12.2018р. – 14.00год. Засідання Постійної депутатської комісія з питань економічного розвитку, розвитку підприємництва, планування, бюджету та фінансів.

Що потрібно знати про соціальні норми та коригуючі коефіцієнти при наданні пільг на оплату послуг з опалення житла

Соціальні норми, у межах яких надаються пільги з оплати житлово-комунальних послуг, встановлені постановою Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 №409 «Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування».

 При нарахуванні плати за опалення пільгова знижка поширюється на 21 кв.м опалювальної площі на одну особу і додатково 10,5 кв.м на сім’ю, а для сімей ветеранів війни, що складаються лише з непрацездатних осіб (статті 12, 13, 14 і 15 Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”), у разі використання газу для опалення житла – 42 кв.м опалюваної площі на одну особу, яка має право на знижку плати, та додатково 21 кв.м на сім’ю. Нарахування за опалювальну площу, яка перевищує нормативну, проводяться без пільгової знижки.

Постановою також передбачено застосування регіональних коригуючих коефіцієнтів до соціальних нормативів користування послугами для опалення житла.

Так, для розрахунку розміру витрат електричної енергії, природного газу та інших видів палива на потреби індивідуального опалення в Полтавській області застосовуються коригуючі коефіцієнти:

 • для 1-2 поверхових будинків – 1,073;
 • для 3 і більше поверхових будинків – 0,783.

Для розрахунку розміру теплової енергії на потреби централізованого опалення  застосовуються наступні коефіцієнти:

 • для 1-4 поверхових будинків – 0,626;
 • для 5 і більше поверхових будинків – 0,422.

Норма споживання природного газу для індивідуального опалення  становить 4,5 куб.м на 1 кв. метр опалювальної площі на місяць в опалювальний період.

Норма споживання електричної енергії для індивідуального опалення – 30 кВт на 1 кв. метр опалювальної площі на місяць в опалювальний період.

Норма споживання теплової енергії для централізованого опалення в житлових будинках обладнаних будинковими та/або квартирними приладами обліку – 0,0431 Гкал на 1 кв. метр опалювальної площі на місяць в опалювальний період.

Коригуючі коефіцієнти, соціальні норми та нормативи застосовуються до житлово-комунальних послуг щодо оплати яких держава надає пільги.

Звертаємо увагу, що визначення соціальних норм споживання комунальних послуг належить до компетенції Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства і Міністерства енергетики та вугільної промисловості. Таким чином, оскільки нарахування плати за користування житлово-комунальними послугами здійснюється організаціями-надавачами відповідних послуг за роз’ясненнями щодо застосування соціальних норм слід звертатися до вказаних організацій.

Заступник голови ради з питань діяльності виконавчого органу – начальник управління соціального захисту населення  Г.І.Арсененко

До уваги мешканців!

 

У зв’язку з тим, що по місту Полтава постійно збільшується кількість написів на будинках з пропагандою купівлі різних наркотичних та психотропних речовин просимо Вас проявити свою небайдужість та про виявлені місця таких написів повідомляти виконавчий комітет Шевченківської районної у м.Полтаві ради за телефонами (0532)63-11-14, (0532)63-10-94 або за адресою електронної пошти orgviddil094@okt-rada.gov.ua.