Архів категорії: До відома мешканців

Про новий порядок видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та іншим категоріям громадян

Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Шевченківської районної у м. Полтаві ради повідомляє, що Кабінетом Міністрів України   11 липня 2018 року прийнято постанову № 551 ,,Деякі питання видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та іншим категоріям громадян”.

Постанова передбачає новий порядок встановлення статусу та видачі посвідчень особам,  які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та іншим категоріям громадян, а саме посвідчення видаються на підставі рішення регіональної комісії з визначення статусу осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, створеної за розпорядженням голови облдержадміністрації.

Внесеними змінами розширено категорії  в  посвідченнях громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до категорії 1, зокрема зазначатиметься статус учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та  потерпілих від Чорнобильської катастрофи, а також   осіб, які брали  участь у   ліквідації інших ядерних аварій   і потерпілих від радіаційного опромінення.

У зв’язку із затвердженням нових зразків посвідчень передбачено провести заміну посвідчень учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесених до категорії 1,  потерпілим від Чорнобильської катастрофи, віднесеним до категорії 1, а також   учасникам  ліквідації інших ядерних аварій (категорії 1,2,3).

До видачі посвідчень нового зразка діючими залишаються всі раніше видані посвідчення, які надають право на отримання гарантованих законодавством пільг і компенсацій в повному обсязі.

Заміна посвідчень  проводитиметься  після надходження до області посвідчень нового зразка. Орієнтовно нові бланки посвідчень надійдуть з січня 2019 року.

Звертаємо увагу осіб, які на сьогоднішній день мають статус постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, що всі необхідні організаційні заходи будуть проведені на рівні  управлінь соціального захисту населення, тому  в даний час з питань  видачі нових видів посвідчень, звертатись до управлінь не потрібно.

 

Заступник голови ради з питань

діяльності виконавчого органу,

начальник управління соціального

захисту населення                                                  Г.І. Арсененко

Запрошуємо на навчання до вищих військових навчальних закладів та на кафедру військової підготовки

З метою виконання планового відбору кандидатів до ВВНЗ, а саме на військову кафедру Полтавського національного технічного університету ім.Ю.Кондратюка та військового коледжу сержантського складу військового інституту телекомунікацій та інформатизації, а також належного інформування населення щодо військової служби за контрактом у Збройних Силах України Полтавський об’єднаний військовий комісаріат пропонує ознайомитись з інформацією щодо навчання у вищевказаних навчальних закладах:

Переглянути інформацію щодо навчання на військовій кафедрі ПНТУ ім.Ю.Кондратюка

Переглянути інформацію щодо навчання у військовому коледжі сержантського складу військового інституту телекомунікацій та інформатизації

Графік проведення засідань постійних депутатських комісій

21.03.2019р. – 15.00год. Засідання Постійної депутатської комісії з питань використання земельних ресурсів та будівництва.

 

21.03.2019р. – 16.00год. Засідання Постійної депутатської комісії з питань розвитку території, комунального господарства, екології та співпраці з органами самоорганізації населення.

Державна допомога сім’ям з дітьми для відшкодування послуги “муніципальна няня”

30 січня 2019 року Кабінетом Міністрів України схвалено Порядок відшкодування послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня».

Прийнятим рішенням Уряду запроваджено додаткову грошову допомогу сім’ям з дітьми для оплати послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня» .

 Кому виплачується компенсація за послугу «муніципальна няня»

Право на відшкодування послуги «муніципальна няня» має мати (батько) або опікун дитини до трьох років, які уклали угоду (договір) з «муніципальною нянею» про здійснення догляду за дитиною до трьох років.

При цьому компенсація не надається батькам, які є батьками-вихователями дитячих будинків сімейного типу, прийомними батьками, якщо вони отримують грошове забезпечення відповідно до законодавства.

 

В якому розмірі виплачується компенсація послуги

«муніципальна няня»

 

Компенсація послуги “муніципальна няня” виплачується в розмірі прожиткового мінімуму на дітей віком до шести років, встановленого на 1 січня відповідного року, за кожну дитину, якій надається послуга з догляду муніципальною нянею (у 2019 році – 1626 грн.).

У разі збільшення розміру прожиткового мінімуму на дітей віком до шести років сума компенсації послуги “муніципальна няня” перераховується.

 Хто може надавати послугу “муніципальна няня”?

Послугу «муніципальна няня» може надавати будь-яка фізична особа – підприємець, яка має право на здіснення відповідних видів економічної діяльності (КВЕД 97.00, КВЕД 88.91) або юридична особа, що надає послугу з догляду за дітьми (КВЕД 78.20, КВЕД 85.10), за винятком державних і комунальних закладів дошкільної освіти, та з якою укладено угоду/договір про здійснення догляду за дитиною до трьох років.

Договір/угода про здійснення догляду за дитиною до трьох років укладається у письмовій формі між отримувачем послуги «муніципальна няня» та муніципальною нянею.

Істотними умовами договору/угоди про здійснення догляду за дитиною до трьох років є: назва послуги, її обсяг із зазначенням конкретних заходів, умови та строк її надання, вартість, періодичність оплати, відповідальність сторін та інші умови, які сторони визнають істотними.

 Як оформити компенсацію та які документи потрібні?

Для отримання компенсації послуги «муніципальна няня» отримувач послуги протягом місяця після укладення угоди / договору про здійснення догляду за дитиною до трьох років подає управлінню соціального захисту населення за місцем проживання наступні документи:

  • заяву про надання компенсації послуги «муніципальна няня»;
  • заяву про перерахування коштів із зазначенням рахунка в установі банку;
  • копію угоди/договору про здійснення догляду за дитиною до трьох років між отримувачем послуги «муніципальна няня» та муніципальною нянею;
  • підтверджуючі документи щодо оплати муніципальній няні послуги з догляду за дитиною до трьох років (чек, розрахункова квитанція, виписка з банківського рахунка).

До заяви додаються копії:

  • свідоцтва про народження дитини;
  • сторінок паспорта отримувача компенсації з даними про прізвище, ім’я та по батькові, дату його видачі та місце реєстрації;
  • документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків отримувача компенсації послуги “муніципальна няня.

Опікун додатково надає рішення про встановлення опіки.

 Термін, на який призначається компенсація.

Компенсація призначається на термін здійснення догляду за дитиною до трьох років, визначений у договорі/угоді щодо здійснення догляду за дитиною до трьох років, укладеній між отримувачем послуги «муніципальна няня» та муніципальною нянею, але не довше ніж до досягнення дитиною 3-х років.

Виплата проводиться щомісяця на підставі поданих до 5 числа місяця отримувачем послуги «муніципальна няня» підтверджувальних документів щодо оплати муніципальній няні послуги з догляду за дитиною до трьох років.

Обов’язок отримувача компенсації послуги “муніципальна няня”:

– подавати щомісяця до 5 числа територіальному управлінню соціального захисту населення підтверджувальні документи щодо оплати муніципальній няні за послугу догляду за дитиною до трьох років.

У разі неподання в установлений термін підтверджувальних документів щодо оплати муніципальній няні послуги з догляду за дитиною до трьох років виплата компенсації послуги «муніципальна няня» припиняється.

Після подання підтверджувальних документів щодо оплати послуги виплата компенсації поновлюється з місяця, за який було здійснено оплату послуги;

– протягом одного робочого дня інформує про розірвання договору/угоди щодо здійснення догляду за дитиною до трьох років або про інші обставини, що можуть вплинути на надання послуги догляду муніципальною нянею.

Виплата раніше призначеної компенсації припиняється, якщо отримувачем послуги «муніципальна няня» приховано або навмисно подано недостовірні дані про здійснення догляду за дитиною до трьох років, що вплинули на встановлення права на компенсацію.

Надміру перераховані суми компенсації послуги «муніципальна няня» повертаються отримувачем послуги «муніципальна няня» управлінню соціального захисту населення за весь період, коли він не мав права на її одержання.

Заступник голови ради з питань

діяльності виконавчого органу –

начальник управління                                            Г.І. Арсененко

Для реєстрації на ЗНО та вступу до вишів учням варто завчасно потурбуватися про оформлення ID – паспорта

 

Перший паспорт громадянина України виготовляють безкоштовно.

Школярі Полтавщини, яким виповнилося 14 років, мають своєчасно звернутися для оформлення ID – паспорта.

УДМС України в Полтавській області сприяє учням у оформленні паспортів та вчасності їх отримання. Для школярів своєчасне оформлення ID-картки є необхідним, адже її копію потрібно подавати в комплекті документів для реєстрації на зовнішнє незалежне оцінювання.

Відповідно до чинного законодавства, перший паспорт видається безкоштовно, за місцем реєстрації та не пізніше ніж через 20 робочих днів з дня подачі заяви – анкети для його отримання. Оформити ID-картку у місті школярі можуть за адресами територіальних підрозділів – провулок Шкільний, 6 (Київський РВ УДМС); вул. Героїв Сталінграда, 30 (Шевченківський РВ); провулок Рибальський, 16а (Подільський РВ); вул. Олени Пчілки (Луценка), 19а (Полтавський РВ). Детальніший список адрес територіальних підрозділів можна переглянути на сайті ДМС України за посиланням https://dmsu.gov.ua/poltava/pidrozdily.html

Окрім підрозділів міграційної служби, перший паспорт учні можуть оформити у Центрах надання адміністративних послуг. По області доступна ця послуга у м. Полтаві (вул. Соборності, 36), м. Кременчуці (вулиця Гагаріна, 14) і м. Миргороді (вулиця Гоголя, 171/1).

Докладну інформацію про процедуру оформлення ID-картки дивіться веб-сайті ДМС України за цим посиланням: https://dmsu.gov.ua/poslugi/pasport-gromadyanina-ukrajni/id-vidacha-pasporta-gromadyanina-ukrajni-u-formi-kartki-po-dosyagnennyu-14-richnogo-viku-vpershe.html

У разі виникнення будь-яких питань мешканців області просимо звертатись на гарячу лінію Управління (0532) 60-89-69 або на сторінку УДМС України у Полтавській області у Facebook.

 

Шевченківський РВ у м. Полтаві УДМС України в Полтавській області

Паспортний документ – основна підстава реалізації права голосу на виборах

Відповідно до роз’яснень Центральної виборчої комісії (Постанова ЦВК № 268 від 27 грудня 2018 року) виборець, включений до списку виборців, має можливість реалізувати право голосу на виборах Президента України шляхом отримання виборчого бюлетеня за умови пред’явлення, зокрема, паспорта громадянина України.

Нагадуємо, для участі у виборах на території України громадянин України повинен мати при собі паспорт громадянина України (книжечка або ID-картка), а за межами України – закордонний паспорт або дипломатичний чи службовий паспорт для виїзду за кордон. При наявності паспорта та досягненні вісімнадцятирічного віку – маєте змогу реалізувати право голосу на виборах Президента України.

Зверніть увагу, що громадянам включеним до списку виборців на виборчій дільниці не мають права відмовити в реалізації права голосу з причин відсутності у паспорті громадянина України у вигляді книжечки фотокартки, яка вклеюється при досягненні 25 – та 45 річного віку або розбіжностей у виборчій адресі виборця, чи з підстав відсутності відомостей щодо реєстрації місця проживання у ID-картці.

У свою чергу, з метою сприяння громадянам України в реалізації своїх прав УДМС України в Полтавській області та територіальні підрозділи впродовж лютого-березня поточного року будуть максимально спрямовувати свої зусилля для своєчасного забезпечення громадян ID-картками і паспортами громадянина України для виїзду за кордон.

Більше інформації маєте змогу знайти у роз’ясненнях, затверджених Центральною виборчою комісією постановою від 27.12.2018 № 268, а також на сайті ДМС України за посиланням https://dmsu.gov.ua

Інформація для учасників антитерористичної операції та постраждалих учасників Революції Гідності щодо психологічної реабілітації у 2019 році

Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Шевченківської районної у м. Полтаві ради повідомляє, що рішенням виконавчого комітету Шевченківської районної у м. Полтаві ради від           26.02.2019 року № 30  ТОВ «Санаторій «Токарі», який зареєстрований за адресою: Сумська обл., м. Лебедин, с. Токарі, вул. Санаторна,96, ДП «Південь-Курорт-Сервіс» санаторій «Орізонт», який зареєстрований за адресою:          Одеська обл., Білгород-Дністровський р-н, смт. Сергіївка, вул. Гагаріна,1А та Медичний центр «Нові Санжари» Національної гвардії України, який зареєстрований за адресою: Полтавська область, смт. Нові Санжари,                     пров. Курортний,44, відповідають вимогам затвердженим наказом Мінсоцполітики від 27.04.2018 року № 597 «Про затвердження вимог до суб’єктів надання послуг із психологічної реабілітації за рахунок бюджетних коштів» та включені до переліку суб’єктів надання послуг із психологічної реабілітації учасникам антитерористичної операції та постраждалим учасникам Революції Гідності.

Більш детальну інформацію учасники антитерористичної операції та учасники Революції Гідності Шевченківського району можуть отримати в управлінні соціального захисту населення Шевченківської районної у м. Полтаві ради,  за адресою: м. Полтава, вул. Івана Мазепи, 30, кім.107, або за телефоном: 68-11-54.

Заступник голови ради з питань

діяльності виконавчого органу –

начальник управління        Г.І.Арсененко

 

Про перерахунок пенсії з 1 березня 2019 року

Одним із нововведень пенсійної реформи, яка почала «працювати» в Україні з 1 жовтня 2017 року, стало запровадження автоматичної індексації пенсій. Тобто, законом було заплановане щорічне підвищення пенсій з 1 березня, яке не залежатиме ані від рішень Кабінету міністрів, ані від рішень парламенту.          В рамках пенсійної реформи у березні поточного року пенсіонери одержать підвищений розмір пенсії в зв’язку з проведенням індексації раніше призначених пенсій, шляхом збільшення показника середньої заробітної плати в Україні, який застосовується для обчислення пенсії. Березневе підвищення торкнеться близько 87 тис. громадян м. Полтави та Полтавського району., або майже 90% загального контингенту.     Перерахунок буде проведено наступним чином. З 1 березня враховано, що прогнозований коефіцієнт збільшення, за попередніми розрахунками, складає 17%. Для розрахунку заробітної плати для обчислення пенсії беремо показник середньої заробітної плати в Україні, з якої сплачено страхові внески та який враховано для обчислення пенсії станом на 1 жовтня 2017 року (3764,40) множимо на 1,17 і отримуємо 4404,35. Отриманий результат множимо на індивідуальний коефіцієнт заробітної плати.          Всі розрахунки будуть проводити індивідуально, з урахуванням того, чи має пенсіонер різні надбавки і доплати, який у нього стаж роботи і якою була зарплата, тому підвищення будуть неоднаковими для усіх.       Всі перерахунки пенсій будуть зроблені без звернень громадян за абсолютно прозорою формулою, яка враховує розмір стажу та розмір отримуваної заробітної плати кожної людини.