Всі записи автора Andrey

Нові соціальні норми споживання

Постановою Кабінету Міністрів України від 27 квітня 2018 року, зокрема, внесені зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2014 року № 409 “Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування”.З 1 травня 2018 року застосовуються наступні соціальні нормативи, в межах яких держава надає громадянам пільги на оплату житлово-комунальних послуг, витрат на управління багатоквартирним будинком:1) для централізованого та індивідуального опалення ( теплопостачання):-у разі використання природного газу для індивідуального опалення — 4,5 куб. метра природного газу на 1 кв. метр опалюваної площі на місяць в опалювальний період -у разі використання електричної енергії для індивідуального опалення  — 30 кВт·г опалюваної площі на місяць в опалювальний період.            При цьому коригуючі коефіцієнти для розрахунку розміру витрат електричної енергії, природного газу на потреби опалення для Полтавської області залишаються не змінними: для 1-2 поверхових будівель – 1,073, на 3 і більше поверхів – 0,783.            Для громадян, які використовують природний газ або електричну енергію для індивідуального опалення, опалювальний період для надання пільг та субсидій установлюється з 16 жовтня до 15 квітня включно.

              Також встановлено соціальну норму для оплати послуги з управління багатоквартирним будинком, виходячи із визначеного внеску, але не більше величини, яка розраховується за встановленою формулою:

                   СНжп = (Пмін ´ Ксрв) / СРзпж,

        СНжп — соціальний норматив житлової послуги, витрат на управління багатоквартирним будинком, гривень на 1 кв. метр;

Пмін — законодавчо встановлений на відповідну дату розмір прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць, гривень;

Ксрв — коефіцієнт середнього по Україні розміру витрат домогосподарств на утримання житла, що становить 0,15;

     СРзпж — середній розмір загальної площі житла на одне домогосподарство одержувачів пільг або субсидій у багатоквартирних будинках, що становить 48,87 кв. метра.

Додаткову інформацію можна отримати за телефоном 633115.

Інформація для суб’єктів надання послуг із психологічної реабілітації учасникам антитерористичної операції / постраждалим учасникам Революції Гідності

    Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Шевченківської районної у м. Полтаві ради повідомляє,  що Міністерством соціальної політики видано передбачені постановою Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 № 497 накази від 26.04.2018 № 591 “Про встановлення граничної вартості послуг із психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції та постраждалих учасників Революції Гідності у 2018 році”  від 27.04.2018 № 597 «Про затвердження Вимог до суб’єктів надання послуг із психологічної реабілітації та форми акта наданих послуг із психологічної реабілітації за рахунок бюджетних».

Проведення психологічної реабілітації здійснюється за укладеними тристоронніми договорами між замовником послуг (районний орган соціального захисту населення), отримувачем послуг (учасник антитерористичної операції/постраждалий учасник Революції Гідності) та суб’єктами надання послуг (установа, організація, заклад) незалежно від форми власності, одним із видів економічної діяльності яких є діяльність психоаналітиків, психологів та психотерапевтів (відповідно до класифікатора видів економічної діяльності відносяться до розділу 86.90 «Інша діяльність у сфері охорони здоров’я»).

Гранична вартість  на 2018 рік послуг із психологічної реабілітації, наданих в умовах стаціонару за одну добу (ліжко-день), для однієї особи з числа учасників антитерористичної операції або постраждалих учасників Революції Гідності , які мають такий статус:

  • особа з інвалідністю внаслідок війни – 376,40 грн. без податку на додану вартість;
  • учасник бойових дій, учасник війни – 451,70 грн з податком на додану вартість.

Послуги із психологічної реабілітації можуть надаватися в індивідуальній та груповій формі. У разі проходження реабілітації в стаціонарних установах тривалість курсу не перевищує 18 днів.

Вимоги  до суб’єктів надання послуг із психологічної реабілітації:

         1.Послуги із психологічної реабілітації учасникам антитерористичної операції або учасникам Революції Гідності (далі – отримувачі послуг) надає установа, організація, заклад незалежно від форми власності, фізична особа ~ підприємець, одним з основних видів економічної діяльності яких є діяльність психоаналітиків, психологів і психотерапевтів (далі – суб’єкт надання послуг).

         2.Суб’єкт надання послуг провадить свою діяльність відповідно до статутних документів для юридичних осіб, виду економічної діяльності та цивільно-правових договорів,

         3.Кваліфікаційні вимоги до суб’єкта падання послуг:

– рівень кваліфікації фахівців, які надають послуги із психологічної реабілітації отримувачам послуг, відповідно до зазначеного в пункті 5 Порядку застосування методів психологічного і психотерапевтичного впливу, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 15.04.2008       № 199, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 03.07.2008 за № 577/15268, та документально підтверджений стаж практичної роботи з клієнтами не менше ніж 2 роки за умови обов’язкового проведення супервізії особами з відповідною кваліфікацією;

– відповідний фаховий рівень працівників суб’єкта надання послуг, що підтверджується документом про освіту державного зразка;

– наявність кваліфікованого медичного персоналу (для суб’єктів надання послуг, що падають такі послуги в умовах стаціонару);

– можливість у разі потреби залучати до надання послуг інших спеціалістів, зокрема соціальних педагогів, логопедів, психотерапевтів, реабілітологів, юрисконсультів, організаторів культурно-дозвіллєвої діяльності тощо, які мають відповідний фаховий рівень, що підтверджується документом про освіту державного зразка;

         – забезпечення підвищення кваліфікації працівників, сприяння їх формальному та неформальному професійному навчанню, проведення атестацій і супервізій відповідно до вимог чинного законодавства України (супсрвізії мають проводитися згідно з Методичними рекомендаціями щодо проведення супервізії у соціальних службах, затвердженими наказом Міністерства соціальної політики України від 05.01.2015 № 5).

       – наявність програм психологічної реабілітації, якими передбачено надання відповідних послуг згідно з індивідуальними потребами, а також методичних та інших матеріалів у сфері надання послуг із психологічної реабілітації;

       – ведення, оформлення та зберігання документації із психологічної реабілітації отримувачів послуг (індивідуальних планів психологічної реабілітації, карток психологічного супроводу) з дотриманням вимог законодавства щодо захисту персональних даних отримувачів послуг відповідно до вимог чинного законодавства України;

– можливість залучення на договірних засадах фахівців інших підприємств, установ, організацій, фізичних осіб, напрям діяльності яких відповідає видам послуг, що надаються, для виконання заходів, зазначених в індивідуальному плані психологічної реабілітації отримувачів послуг;

– належний рівень знань і навичок осіб, які залучаються до надання послуг, та відповідність їхнього кваліфікаційного рівня вимогам, зазначеним у  довідниках кваліфікаційних характеристик професій працівників та затверджених посадових інструкціях.

           4.Вимоги до фінансового, матеріально-технічного забезпечення суб’єкта надання послуг:

– відсутність у суб’єкта надання послуг заборгованості зі сплати податків і зборів (обов’язкових платежів);

– наявність приміщень, які належать суб’єкту надання послуг або взяті ним в оренду, де будуть надаватися послуги із психологічної реабілітації;

– наявність окремих кімнат для індивідуальної (площею не менше ніж           15 м2) та групової роботи (площею не менше ніж 4 м2 на 1 особу з розрахунку на максимальну кількість осіб, що можуть залучатися у групи, та додатково               10 м2на групу);

– відповідність приміщень суб’єкта надання послуг санітарним нормам і вимогам правил пожежної безпеки та вимогам стосовно доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення згідно з державними будівельними нормами, правилами і стандартами;

– наявність меблів, побутових приладів, систем електропостачання, теплопостачання (в опалювальний період), холодного та гарячого водопостачання, санвузла;

– наявність засобів зв’язку (телефон, інтернет тощо);

-наявність транспорту (за потреби), пристосованого для перевезення отримувачів послуг (для суб’єктів, що надають послуги у стаціонарних умовах)

  1. Для суб’єктів надання послуг, які функціонують в умовах стаціонару:

  – наявність приміщення для цілодобового проживання, що відповідає санітарним нормам і вимогам правил пожежної безпеки та вимогам стосовно доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення згідно з державними будівельними нормами, правилами і стандартами;

  – можливість забезпечення щоденного харчування з дотриманням добових норм харчування за категоріями отримувачів послуг та з урахуванням їхнього фізичного стану;

   – дотримання законодавства щодо сапітарно-епідеміологічного стану приміщень, у яких готуються страви та харчуються отримувачі послуг (кухні та їдальні),

  – закупівля продуктів харчування, що відповідають вимогам державних стандартів щодо якості та безпеки.

  1. Суб ‘єкти надання послуг, за результатами перевірки яких установлено факт надання неякісних послуг та / або недостовірної інформації про такі послуги, не мають права надавати послуги з психологічної реабілітації за бюджетні кошти отримувачам послуг впродовж трьох років з моменту виявлення (встановлення) факту надання неякісних послуг та / або недостовірної інформації про такі психологічні послуги.

         Запрошуємо суб’єктів надання послуг (установи, організації, санаторно-курортні заклади, підприємців), які бажають надавати психологічну реабілітацію учасникам антитерористичної операції / постраждалим учасникам Революції Гідності, підтвердні документи на відповідність вимогам, затверджених Наказом від 27.04.2018 року № 597 направляти на електронну адресу управління з подальшим письмовим підтвердженням.

 вул.Івана Мазепи,30, м.Полтава, 36040, тел./факс (0532) 68-11-45

E-mail:   upszn­_oktyabr@ukr.net

Шляхи отримання особами з інвалідністю реабілітаційних послуг

З метою інформування осіб з інвалідністю щодо їх можливостей отримання реабілітації в реабілітаційних установах Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Шевченківської у м. Полтаві ради інформує про шляхи отримання реабілітаційних послуг.

У системі соціального захисту населення Полтавської області функціонує 5 центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю (м. Кременчук,   м. Полтава,  м. Лубни, м. Миргород, м. Гадяч).

Крім того, до сфери управління Міністерства соціальної політики України, які фінансуються з державного бюджету та надають реабілітаційні послуги особам з інвалідністю з усіх регіонів України відносяться такі  реабілітаційні установи:

– Державна реабілітаційна установа «Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю «Мрія» (м. Миколаїв);

– Державна реабілітаційна установа «Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю «Пролісок»»(м. Волинь);

– Державна реабілітаційна установа «Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю «Промінь»» (м. Вінниця);

– Державна реабілітаційна установа «Центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Галичина»» (м. Львів);

– Державна реабілітаційна установа «Всеукраїнський центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю» (с. Лютіж);

– Державна реабілітаційна установа «Центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Донбас»»;

– Державна реабілітаційна установа «Центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Поділля»» (м. Вінниця).

Направлення до вищевказаних реабілітаційних установ здійснюється відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 31.01.2007   № 80 «Про затвердження Порядку надання інвалідам та дітям-інвалідам реабілітаційних послуг».

Окремо зазначаємо, що Департаментом соціального захисту населення Полтавської облдержадміністрації проводиться робота щодо направлення дітей з інвалідністю до інших реабілітаційних центів, в тому числі приватних, залежно від рекомендацій індивідуальної програми реабілітації.

Направлення до інших центрів регламентовано постановою Кабінету Міністрів України від 20.06.2012 № 572 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів із реабілітації дітей-інвалідів».

У разі звернення батьків дитини з інвалідністю або її законного представника щодо направлення дитини до реабілітаційної установи, відповідно до вищевказаного Порядку, управління соціального захисту населення надає ґрунтовні роз’яснення щодо отримання вказаних послуг та сприяє направленню заяви та копії індивідуальної програми реабілітації із зазначеним реабілітаційним центром до Департаменту для взяття на чергу.

Звертаємо Вашу увагу, що черга по направленню дітей на реабілітацію відповідно до вищезазначеного Порядку здійснюється лише на рівні Департаменту.

Крім того, постановою Кабінету Міністрів України 14.032018  № 238 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України», внесено зміни до  Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів із реабілітації дітей-інвалідів, затвердженого постановою КМУ від 20.06.2012 № 572, щодо визначення граничної вартості надання послуг.

Вартість реабілітаційних заходів визначається органами соціального захисту населення окремо для кожної дитини з інвалідністю відповідно до індивідуальної програми реабілітації та побажань батьків або законних представників. Гранична вартість реабілітаційних заходів не повинна перевищувати для однієї дитини з інвалідністю, яка відповідно до індивідуальної програми реабілітації за більшістю основних категорій життєдіяльності має обмеження:

I ступеня – 9 тис. грн.;

ІІ ступеня – 16 тис. грн.;

ІІІ ступеня – 25 тис. грн.

Гранична вартість реабілітаційних заходів для однієї дитини-сироти з інвалідністю та дитини з інвалідністю, позбавленої батьківського піклування, яка відповідно до індивідуальної програми реабілітації за більшістю основних категорій життєдіяльності має обмеження I ступеня, ІІ ступеня, ІІІ ступеня збільшується на 50 відсотків.