Виплата грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для деяких категорій осіб, які брали участь в Революції Гідності, а також членів їх сімей

Кабінетом  Міністрів  України   прийнята   Постанова  від  20.02.2019 р. № 206 «Питання забезпечення житлом деяких категорій осіб, які брали участь в Революції Гідності, а також членів їх сімей», якою затверджено Порядок виплати грошової компенсації.

Цей Порядок визначає умови та механізм виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених у абзаці чотирнадцятому пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I-II групи, які стали особами з інвалідністю внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі в Революції Гідності, визначених пунктом 10 частини другої статті 7 Закону, та які потребують поліпшення житлових умов і перебувають на обліку за місцем проживання відповідно до Житлового кодексу Української РСР  та на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги .

Право на отримання грошової компенсації відповідно до цього Порядку мають сім’ї осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі в Революції Гідності, а також сім’ї осіб, яким посмертно присвоєно звання Герой України за громадянську мужність, патріотизм, героїчне відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини, самовіддане служіння Українському народові, виявлені під час Революції Гідності, статус яким надано відповідно до абзацу чотирнадцятого пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; особи, які стали особами з інвалідністю I-II групи внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі в Революції Гідності, статус яким встановлено відповідно до пункту 10 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

Для отримання грошової компенсації член сім’ї загиблого (померлого), особа з інвалідністю  або їх законний представник чи уповноважена особа подають особисто до органу соціального захисту населення за місцем перебування на квартирному обліку заяву про призначення грошової компенсації.

До заяви додаються копії:

1) документа, що посвідчує особу заявника, а у разі подання документів законним представником чи уповноваженою особою – документів, що посвідчують особу тих осіб, від імені яких подається заява, а також документа, який надає повноваження законному представникові чи уповноваженій особі представляти таких осіб, оформленого відповідно до законодавства;

2) посвідчення встановленого зразка згідно з додатком 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 12 травня 1994 р. № 302 «Про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни», що підтверджує статус особи як члена сім’ї загиблого або особи з інвалідністю;

3) згоди (викладеної письмово у довільній формі) членів сім’ї особи з інвалідністю (крім малолітніх та неповнолітніх дітей), на яких нараховується грошова компенсація, щодо включення їх у розрахунок грошової компенсації;

4) документів, що посвідчують родинні стосунки між заявником і загиблим (померлим), між малолітніми та неповнолітніми дітьми і загиблим (померлим), між особою з інвалідністю і членами його сім’ї, на яких нараховується грошова компенсація, які разом з ним перебувають на квартирному обліку.

Комісії щодо розгляду заяв членів сімей загиблих (померлих) та осіб з інвалідністю про виплату грошової компенсації, приймає рішення щодо призначення або відмови в призначенні грошової компенсації та визначає її розмір. В разі призначення компенсації заявник звертається до відділення ПАТ «Державний ощадний банк України» із заявою про відкриття поточного рахунка із спеціальним режимом використання.

Протягом року з дня зарахування коштів на спеціальний рахунок в уповноваженому банку члени сімей загиблих (померлих) та особи з інвалідністю самостійно використовують призначену їм грошову компенсацію на придбання житла в будь-якому населеному пункті на території України, крім тимчасово окупованої території та лінії розмежування.

 

Прийом заяв проводиться за адресою:

36040, м. Полтава, вул. Івана Мазепи, буд.30, кім.209, 210

Контактний телефон: 68-11-50

 

 

Заступник голови ради з питань

діяльності виконавчого органу-

начальник управління                                                                   Г.І.Арсененко