Виплата грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення деяким категоріям осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей або брали участь у бойових діях на території інших держав, а також членів їх сімей та для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України

Кабінетом Міністрів України Постановами №719 від 19.10.2016 р. (із змінами) «Питання забезпечення житлом деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей», №214 від 28.03.2018р. «Питання забезпечення житлом деяких категорій осіб, які брали участь у бойових діях на території інших держав, а також членів їх сімей» та № 280 від 18.04.2018р. «Питання забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України» затверджені Порядки виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення.

Ці Порядки визначають умови та механізм виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення :

  • для сімей загиблих осіб, визначенихабзацами п’ятим – восьмим пункту 1 статті 10 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” (далі – загиблий), для осіб з інвалідністю I-II груп, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”;
  • для сімей загиблих учасників бойових дій на території інших держав, визначених вабзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, для осіб з інвалідністю I-II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов’язаних з перебуванням у таких державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”;
  • для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно допунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 і 20 частини першої статті 6 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”.

Для отримання грошової компенсації член сім’ї загиблого, особа з інвалідністю, внутрішньо переміщена особа  або його (її) законний представник чи уповноважена особа подає до органу соціального захисту населення за місцем перебування на квартирному обліку особисто, заяву про призначення грошової компенсації та копії необхідних документів.

Прийом заяв проводиться за адресою:

36040, м. Полтава, вул. Івана Мазепи, буд.30, кім.209

Контактний телефон: 68-11-50

 

Заступник голови ради з питань  діяльності виконавчого органу

начальник управління  Г.І.Арсененко