ЗВІТ Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Шевченківської районної м. Полтаві ради про результат організації і проведення зовнішнього моніторингу та оцінки якості соціальних послуг

На виконання наказу Міністерства соціальної політики України від 27.12.2013 № 904 «Про затвердження методичних рекомендацій з проведення моніторингу та оцінки якості соціальних послуг» в територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) управління соціального захисту населення виконавчого комітету Шевченківської районної у м. Полтаві ради провели моніторинг та оцінку якості соціальних послуг за період з 2017року по 2018 року.

Зовнішня оцінка якості соціальних послуг проводилася комісією, склад якої затверджено  наказом начальником управління соціального захисту населення №43-аг від 29.12.2017 року «Про створення комісії для проведення зовнішньої оцінки якості соціальних послуг» за період з 2017 року по 2018 рік.

Комісією було вибірково проведена перевірка у відділенні соціальної допомоги вдома та аналіз опитування, проведеного під час внутрішнього оцінювання з метою отримання відгуків щодо організації та надання послуги догляду вдома. В  опитуванні взяли участь 680  отримувачів  соціальної послуги вдома.

Під час проведення зовнішньої оцінки якості було встановлено, що соціальні робітники відвідують своїх підопічних 2-3 рази на тиждень та надають їм послуги відповідно до укладених договорів та затверджених графіків роботи.

Здійснюється постійний контроль за діяльністю соціальних робітників. Результати перевірок постійно аналізуються на виробничих нарадах соціальних робітників. Ведеться журнал нарад та навчання соціальних робітників.

За 2018 рік керівництвом територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) зроблено 65 перевірок дільниць соціальних робітників щодо якості надання соціальних послуг.

Були розроблені буклети та інформація на стенди.

При зверненні громадян визначено індивідуальні потреби у соціальних послугах згідно індивідуальних планів (оцінка добре).

Всі соціальні робітники своєчасно пройшли медичний огляд.

При проведенні зовнішньої оцінки якості надання соціальної послуги догляду вдома проаналізували такі показники:

 • адресність та індивідуальний підхід – 100 %;
 • результативність – 96 %;
 • своєчасність – 100 %;
 • доступність та відкритість –100 %;
 • зручність – 100 %;
 • повага до гідності отримувача соціальної послуги – 100 %;
 • професійність – 100 %.

Відповідно до оцінки якісних та кількісних показників соціальних послуг та узагальнення статусів кожного показника забезпечення якості соціальної послуги узагальнений статус відповідає встановленому рівню «добре».

Метою зовнішньої оцінки відділення денного перебування (людей похилого віку) територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Шевченківського району є моніторинг та контроль якості надання соціальних послуг.

З метою проведення зовнішньої оцінки якості соціальних послуг у відділенні денного перебування (людей похилого віку) було організовано та проведено опитування 1750 осіб, які отримують соціальні послуги соціальної адаптації та консультування.

Оцінка якості соціальних послуг визначалася із застосуванням шкали оцінки якісних та кількісних показників якості надання соціальних послуг адресність та індивідуальний підхід, результативність, своєчасність, доступність та відкритість, повага до гідності отримувача соціальної послуги, професійність.

Комісією вибірково були перевірені 79 осіб.

Проаналізувавши результати опитування можна зробити висновок, що переважна кількість опитаних позитивно оцінює роботу відділення денного перебування (людей похилого віку). У відділенні денного перебування (людей похилого віку) були висловлені схвальні відгуки щодо роботи «Університету третього віку». До роботи у відділенні денного перебування (людей похилого віку) залучено 11 волонтерів. які мають великий досвід у педагогічній діяльності.

При проведенні зовнішньої оцінки якості надання соціальних послуг відділення денного перебування (людей похилого віку) проаналізували такі показники:

 • адресність та індивідуальний підхід – 100 %;
 • результативність – 96 %;
 • своєчасність – 98 %;
 • доступність та відкритість –96 %;
 • зручність – 100 %;
 • повага до гідності отримувача соціальної послуги – 100 %;
 • професійність – 100 %.

Підводячи підсумки, на підставі аналізу показників діяльності з надання соціальних послуг у відділенні денного перебування (людей похилого віку) шляхом переважаючих узагальнених даних можна зробити висновок, що відсотковий еквівалент в цілому складає 99% та відповідає статусу «добре».

Відповідно до плану роботи по проведенню зовнішньої оцінки якості соціальних послуг, наданих відділенням соціальної реабілітації (осіб з інвалідністю та осіб з інвалідністю з дитинства) територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) управління соціального захисту населення виконавчого комітету Шевченківської районної у м. Полтаві ради було проведено аналіз анкетування під час внутрішнього оцінювання з метою отримання відгуків щодо організації та надання соціальних послуг. В анкетуванні взяли участь 643 отримувачів соціальної послуги соціальна адаптація під час проведення внутрішньої оцінки якості соціальних послуг. Результати опитувань занесено в опитувальники вивчення рівня задоволення отримувачів соціальних послуг.

При проведенні зовнішньої оцінки якості надання соціальної послуги соціальна адаптація проаналізували такі показники:

 • адресність та індивідуальний підхід – 100%;
 • результативність – 97%;
 • своєчасність – 100%;
 • доступність та відкритість –100%;
 • зручність –100%;
 • повага до гідності отримувача соціальної послуги – 100%;
 • професійність – 100%.

Підводячи підсумки, на підставі аналізу показників діяльності з надання соціальних послуг у відділенні соціальної реабілітації ( осіб з інвалідністю та осіб з інвалідністю з дитинства) шляхом переважаючих узагальнених даних відсотковий еквівалент в цілому складає 100% та відповідає статусу «добре».

Таким чином, на підставі аналізу показників діяльності з надання соціальних послуг на засіданні Комісії з зовнішньої оцінки якості соціальних послуг у відділеннях: соціальної допомоги вдома, соціальної реабілітації (осіб з інвалідністю та осіб з інвалідністю з дитинства), денного перебування (людей похилого віку) територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Шевченківської районної у м. Полтаві ради шляхом переважаючих узагальнених даних відсотковий еквіваленти в цілому складає 100% та відповідає статусу «добре».

Заступник голови ради з питань  діяльності виконавчого органу

начальник управління  Г.І.Арсененко