Атестація робочих місць – важлива ланка в системі соціального захисту працюючих в шкідливих умовах

Атестація робочих місць є життєво необхідним питанням підприємств, організацій, установ незалежно від форм власності та господарювання. Її результати являються визначальними в колективному договорі (угоді) при установленні  конкретного розміру пільг і компенсацій  працюючим в шкідливих умовах та розробці конкретних заходів поліпшення умов праці.

Проведення підприємством  атестації робочих місць передбачено постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 1992 р № 442 „Про Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці”, ст.13. ЗУ „Про пенсійне забезпечення”, ст.7. ЗУ „Про відпустки”, ст. 7, 13 ЗУ „Про охорону праці”, ст.29  КЗпП.

Відповідно до п.8 ст.34  Закону України «Про місцеве самоврядування  в Україні» на Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Шевченківської районної у м. Полтаві ради покладено  завдання  здійснення контролю за охороною праці, забезпеченням соціального захисту працівників підприємств, установ та організацій усіх форм власності, у тому числі зайнятих на роботах із шкідливими та небезпечними умовами праці, за якістю проведення атестації робочих місць щодо їх відповідності нормативно-правовим актам про охорону праці, за наданням працівникам відповідно до законодавства пільг та компенсацій за роботу в шкідливих умовах.

Важлива складова соціальної політики держави – соціальний захист працівників, зайнятих на роботах з несприятливими умовами праці.

Як показали обстеження, майже 20% працюючих на підприємствах, організаціях зайняті в умовах, що не відповідають санітарно-гігієнічним нормам.

В Управлінні соціального захисту населення Шевченківської районної у м. Полтаві ради створена інформаційна база про підприємства району із шкідливими умовами праці. На сьогоднішній день вона включає 334 підприємства, з них 108 не мають шкідливих умов праці, діючі підприємства зі шкідливими умовами праці – 135 підприємств. Протягом року планується проведення чергової атестації робочих місць на  28 підприємствах району, що мають шкідливі умови праці.

Завдяки вчасному проведенню атестації робочих місць на цих підприємствах право на пільги та компенсації отримають близько 2 тисяч працюючих в шкідливих умовах.

В умовах переходу держави до основної своєї функції – захисту життєвих інтересів громадян – перед нами стоїть завдання впливу на роботодавця та посилення його відповідальності за дотримання вимог чинного законодавства щодо створення належних умов праці для трудівників та їх соціального захисту.

 

Заступник голови ради з питань діяльності виконавчого комітету – начальник управління  Г.І. Арсененко