Щодо порядку нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

Управлінням соціального захисту населення виконавчого комітету Шевченківської районної у м. Полтаві ради  повідомляє, що  відповідно до Положення про порядок призначення житлових субсидій, що затверджене  постановою Кабінету міністрів України ві 21.10.1995 № 848, житлова субсидія не призначається (в тому числі наступний період), якщо у складі  домогосподарства аба у складі сім’ї члена домогосподарства є особи, що досягли 18 – річного віку станом на початок періоду, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії (далі – особи, доходи якиї враховуються під час призначення житлової субсидії), і в цьому періоді за інформацією ДФС, Пенсійного фонду України, у них взагалі  відсутні доходи, які  враховуються під час призначення житлової субсидії, або вони отримували середньомісічний  сукупний дохід менший, ніж розмір мінімальної заробітної плати, встановленої на початок періоду, за який враховуються доходи для призначення  житлової субсидії; та/ або вони не сплатили  єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у розмірі, не меншому ніж мінімальний, сумарно протягом трьох місяців у періоді,  за який  враховуються доходи для призначення житлової субсидії.

           Згідно п. 7 вище зазначеної постанови  житлову субсидію може бути призначено за рішенням комісії виходячи з конкретних обставин, що склалися в разі коли на момент призначення житлової субсидії сплачують єдиний соціальний внесок у розмірі, не меншому ніж мінімальний, протягом двох місяців підряд перед днем звернення  за призначенням житлової субсидії.

         Статтею 10 Закону  України «Про збір та облік  єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» передбачена добровільна сплата єдиного  соціального внеску. З особою, яка подала заяву про добровільну участь у системі загальнообов’язкового  державного соціального страхування; органом доходів і зборів в строк не пізніше ніж 30  календарних днів з дня отримання заяви укладається договір про добровільну участь відповідно до типового договору.

         Договором про Добровільну участь може бути передбачена одноразова сплата особою єдиного внеску за попередні періоди, в яких особа не підлягала загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню. Сума сплаченого соціального внеску за кожен місяць такого періоду  не може бути меншою за мінімальний страховий внесок на дату укладення договору, помножений на коефіцієнт 2.

          На підставі укладеного договору  про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, оформленого в установленому порядку у якому зазаначається період, та платіжного документу про сплату такого внеску, житлова субсидія призначається із урахуванням вимог Постанови Кабінету міністрів України №848.

Заключення договорів про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного  пенсійного страхування проводиться органами державної фіскальної служби, згідно з Інструкцією про Порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне  пенсійне страхування, затвердженою наказом Міністерства фінансів України №449 від 20.04.2015 року.

Заступник голови ради з питань

діяльності виконавчого органу – начальник управління                                                                   Г.І. Арсененко