Про додаткові відпустки громадянам постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи

    Згідно з п.22 ст.20 та п.1 ст.21 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» особам, віднесеним до категорій 1 та 2, державою гарантовані компенсації та пільги, зокрема щодо надання додаткової відпустки із збереженням заробітної плати строком на 14 робочих (16 календарних) днів на рік.

   Названа додаткова відпустка не внесена цим Законом до щорічних відпусток, а визначена як пільга та компенсація за шкоду, завдану внаслідок Чорнобильської катастрофи.

   На відміну від виду щорічних відпусток, ця відпустка не пов’язана з робочим процесом і надається незалежно від тривалості роботи на підприємстві, в установі, організації та може бути оплачена працівнику за рахунок кошів бюджету лише один раз протягом відповідного календарного року .

   Пунктом 6 Порядку використання коштів державного бюджету для виконання програм, пов’язаних із соціальним захистом  громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.09.2005 р. №936, передбачено, що графік відпусток громадян та розрахунок витрат для додаткової відпустки на наступний бюджетний рік  подаються підприємством до уповноваженого органу разом із зазначеними відомостями.

  Цим Порядком визначено, що підприємства реєструються уповноваженим органом, для чого подають не пізніше ніж за два місяці до початку кожного бюджетного року відомості про підприємство з визначенням чисельності постраждалих осіб за категоріями одержувачів компенсацій та допомоги певних видів і списки громадян із зазначенням прізвища, ім’я та по батькові, категорії, серії та номер посвідчення, місця реєстрації, ідентифікаційного номера.

  Графік відпусток громадян та розрахунок витрат для додаткової відпустки на наступний бюджетний рік подаються підприємством до уповноваженого органу разом із зазначеними відомостями.

У разі зміни зазначених  відомостей  та  списків  громадян підприємство повідомляє протягом 20 днів наступного місяця про такі зміни відповідних розпорядників коштів. До 25 числа місяця, за який здійснюється  нарахування, підприємства  подають до уповноваженого органу документи  щодо розрахункових витрат,   пов’язаних з виплатою компенсацій та допомоги певних видів, за затвердженою Мінсоцполітики формою та реєстр отримувачів компенсаційних виплат і допомоги певних видів, де зазначаються прізвище,    ім’я та по батькові, категорія, номер посвідчення, ідентифікаційний номер, відомості про  нараховані виплати, суму компенсацій та вид допомоги.Керівники підприємств несуть персональну відповідальність за своєчасність  подання  розрахункових  документів до уповноваженого органу та правильність призначення і нарахування компенсаційних виплат та допомоги певних видів. Уповноважений орган перевіряє, реєструє, обліковує розрахунки та подає органам Казначейства платіжні документи для здійснення  відповідних видатків, що провадяться в установленому  законодавством  порядку.

Заступник начальника управління – О.І.Мягкохліб