Право на пільги багатодітних сімей

Конституцією України встановлено, що сім’я, дитинство, материнство і батьківство охороняються державою. Сім’ї з дітьми, до яких належать і багатодітні сім’ї, перебувають під особливим захистом держави.

Багатодітною вважається сім’я, в якій подружжя (чоловік та жінка) перебуває у зареєстрованому шлюбі, разом проживає та виховує трьох і більше дітей, у тому числі кожного з подружжя, або один батько (одна мати), який (яка) проживає разом з трьома і більше дітьми та самостійно їх виховує.

Дитина – особа віком до 18 років (повноліття), якщо згідно з законом, що  застосовується до неї, не набуває прав повнолітньої раніше.

Також до складу багатодітної сім’ї входять діти, які навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах, до закінчення навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років.

З метою посилення соціального захисту багатодітних сімей, поліпшення їх державної підтримки відповідно до Закону України “Про охорону дитинства” багатодітним сім’ям передбачається надання таких пільг:

-50-відсоткова знижка плати за користування житлом (квартирна плата) в межах норм, передбачених чинним законодавством (21 кв. метр загальної площі житла на кожного члена сім’ї, який постійно проживає в жилому приміщенні (будинку), та додатково 10,5 кв. метра на сім’ю);

-50-відсоткова знижка плати за користування комунальними послугами (газопостачання, електропостачання та інші послуги) та вартості скрапленого балонного газу для побутових потреб у межах норм, визначених законодавством;

-50-відсоткова знижка вартості палива, у тому числі рідкого, в межах норм, визначених законодавством, у разі якщо відповідні будинки не мають центрального опалення;

-позачергове встановлення квартирних телефонів. Абонементна плата за користування квартирним телефоном встановлюється у розмірі 50 відсотків від затверджених тарифів.

Дітям з багатодітних сімей, надаються пільги щодо безоплатного проїзду усіма видами міського пасажирського транспорту (крім таксі), автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом приміського сполучення та автобусами приміських і міжміських маршрутів, у тому числі внутрірайонних, внутрі- та міжобласних незалежно від відстані та місця проживання.

Слід зазначити, що пільги багатодітним сім’ям надаються за умови, якщо середньомісячний сукупний дохід сім’ї пільговика та членів його сім’ї, на яких розповсюджується пільга, в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу (з 1 січня 2018 року — 2470  грн.).

Сім’я має право на отримання пільг протягом дванадцяти місяців з місяця визначення відповідного права.

Сім’ї, в яких середньомісячний дохід сім’ї пільговика в розрахунку на одну особу перевищує 2470 грн. в разі зменшення доходу сім’ї мають право звернутися до управління соціального захисту населення для визначення права на отримання пільг з місяця звернення.

При визначенні права на отримання пільг до сукупного доходу сім’ї включаються нараховані:

– пенсія;

     –  заробітна плата;

     –  грошове забезпечення;

     –  стипендія;

     – соціальна допомога (крім частини допомоги при народженні дитини, виплата якої здійснюється одноразово, частини допомоги при усиновленні дитини, виплата якої здійснюється одноразово, допомоги на поховання, одноразової допомоги, яка надається відповідно до законодавства або за рішеннями органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємств, організацій незалежно від форми власності);

     – доходи від підприємницької діяльності;

     – допомога по безробіттю та інші виплати, що здійснюються фондами соціального страхування.

Додаткову інформацію можна отримати за телефоном 633115.