Про відпустки учасникам ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи

Згідно з п.22 ст.20 та п.1 ст.21 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які  постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» особам, віднесеним до категорій 1 та 2, державою гарантовані компенсації та пільги, зокрема щодо надання додаткової відпустки із збереженням заробітної плати строком на 14 робочих (16 календарних) днів на рік.

Отже, названа додаткова відпустка не внесена цим Законом до щорічних відпусток, а визначена як пільга та компенсація за шкоду, завдану внаслідок Чорнобильської катастрофи.

На відміну від виду щорічних відпусток, названа відпустка не пов’язана з робочим процесом і надається незалежно від тривалості роботи на підприємстві, в установі, організації.

Отже, під час надання таких відпусток слід ураховувати, що гарантоване державою право осіб, віднесених до категорій 1 та 2, на отримання додаткової відпустки із збереженням заробітної плати строком на 14 робочих (16 календарних) днів на рік, роботодавець зобов’язаний забезпечити впродовж календарного, а не робочого року.

Витрати, пов’язані з оплатою щорічних відпусток, провадяться за рахунок коштів підприємств, призначених на оплату праці, або за рахунок коштів фізичної особи, в якої працюють за трудовим договором працівники, а в установах та організаціях, що утримуються за рахунок бюджетних коштів, оплата відпусток  провадиться з бюджетних  коштів, оплата відпусток провадиться з бюджетних асигнувань на їхнє утримання. Фінансування видатків на відшкодування витрат на оплату додаткових відпусток, що надаються особам, віднесеним до категорій 1 та 2, провадиться за рахунок видатків на соціальний захист та соціальне забезпечення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, тобто джерела покриття витрат на щорічні відпустки і зазначені додаткові відпустки різні.

Оскільки зазначена відпустка не належить до виду щорічних відпусток, визначених п.1 ст.4 Закону України «Про відпустки», то відповідно на неї не поширюються норми цього Закону, передбачені для щорічних відпусток, зокрема про перенесення щорічної відпустки на інший період або її продовження в разі тимчасової непрацездатності працівника.

Отже, якщо працівник захворів, перебуваючи у відпустці, що надається особам, віднесеним до категорій 1 та 2 постраждалих унаслідок Чорнобильської катастрофи, то вона не продовжується на період тимчасової непрацездатності та не переноситься на інший період і відповідно цей листок непрацездатності не підлягає оплаті.