ПРО ПРИЗНАЧЕННЯ ЩОМІСЯЧНОЇ АДРЕСНОЇ ДОПОМОГИ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИМ ОСОБАМ ДЛЯ ПОКРИТТЯ ВИТРАТ НА ПРОЖИВАННЯ, В ТОМУ ЧИСЛІ НА ОПЛАТУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ ЗГІДНО ПОСТАНОВИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ВІД 01.10.2014 Р. № 505

Грошова допомога надається внутрішньо переміщеним особам, які перемістилися з тимчасово окупованої території України, населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та населених пунктів, розташованих на лінії зіткнення, а також внутрішньо переміщеним особам, житло яких зруйновано або стало непридатним для проживання внаслідок проведення антитерористичної операції та які взяті на облік у структурних підрозділах з питань соціального захисту населення з дня звернення за її призначенням по місяць зняття з такого обліку включно, але не більше ніж шість місяців.

Уповноважений представник сім’ї подає документи, необхідні для отримання грошової допомоги та відкриття поточного рахунка до уповноваженого банку ПАТ «Державний ощадний банк України».

Призначення та продовження виплат усіх видів соціальної допомоги та компенсацій внутрішньо переміщеним особам здійснюється за місцем перебування таких осіб на обліку, що підтверджується довідкою, виданою згідно з порядком оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України № 509 від 01.10.2014 р. «Про облік внутрішньо переміщених осіб».

Постановою Кабінету Міністрів України № 15 від 17.01.2018 р. затверджено нові розміри щомісячної адресної допомоги, які з 20.01.2018 р. становлять:

  • працездатним особам – 442,00 грн.
  • дітям – 1000,00 грн.
  • пенсіонерам – 1000,00 грн.

З 01.12.2017 р. підвищено розмір допомоги:

  • інвалідам І групи та дітям-інвалідам – 1784,90 грн.
  • інвалідам ІІ групи – 1578,95 грн.
  • інвалідам ІІІ групи – 1373,00 грн.

Загальний розмір допомоги не може перевищувати:

– 3000,00 грн. на сім’ю;

– 3400,00 грн. на сім’ю, у складі якої є інваліди або діти з інвалідністю;

– 5000,00 грн. для багатодітної сім’ї.

 

Заступник голови ради з питань діяльності виконавчого органу –  начальник управління соціального захисту населення

Г.І. Арсененко