Особливості призначення допомоги внутрішньо переміщеним осам, які вперше звернуться після 1 серпня 2023 року

26.07.2023
  • допомога призначається на шість місяців;
  • призначається на сім’ю, та виплачується одному із членів сім’ї (уповноваженій особі);
  • допомога призначається з урахуванням майнового стану сім’ї.

Допомога не призначається, якщо протягом 3-місяців перед зверненням за допомогою:

  • будь-хто із членів сім’ї здійснив суттєві витрати чи оплатив послуги на суму від 100 тис грн. одним платежем (критерії суттєвих витрат  зазначені вище);
  • уповноважена особа або отримувач здійснили купівлю квартири (будинку) за рахунок коштів, виділених з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення (крім осіб, у яких квартира/будинок розташовані на територіях, де ведуться бойові дії чи на окупованих);
  • отримувач перебував та після переміщення перебуває на повному державному утриманні;

Допомога уповноваженій особі або отримувачу не призначається, якщо на дату звернення за допомогою перебували за межами території України більш як 30 календарних днів підряд або більш як 60 календарних днів сукупно протягом шестимісячного періоду отримання допомоги (крім службового відрядження, оздоровлення дітей, стажування, лікування або реабілітації, доглядали за хворою дитиною, перебували у закладах охорони здоров’я, що підтверджується відповідними документами).

Якщо у складі сім’ї, якій призначено допомогу, відбулися зміни, які впливають на право на отримання допомоги, розмір допомоги перераховується з місяця, що настає за місяцем виникнення таких змін. Уповноважена особа зобов’язана протягом 14 календарних днів після виникнення змін, які впливають на визначення права на отримання допомоги, поінформувати соціального захисту населення.

  • Допомога може бути призначена ще на один шестимісячний період, якщо в родині є: діти з інвалідністю; особи, які доглядають за особою з інвалідністю; особи пенсійного віку; троє і більше дітей віком до 18 років; неповнолітні та малолітні дітям, які прибули без супроводу законного представника; якщо сукупний дохід на одного члена сім’ї не перевищує чотирьох прожиткових мінімумів (8372 грн); у складі сім’ї є непрацююча працездатна особа, яка протягом перших шести місяців отримання допомоги, сприяла своїй економічній самостійності (працевлаштувалася/зареєструвалася у центрі зайнятості як безробітна, зареєструвалася як фізична особа — підприємець та середньомісячний дохід якої не перевищує трьох розмірів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (6279 грн). Загальний строк отримання допомоги не може перевищувати 12 місяців з місяця призначення.