Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення

26.05.2023

Право на отримання грошової компенсації мають:

 • члени сімей учасників бойових дій на території інших держав, які загинули (пропали безвісти), померли, визначені в абз.1п.1 ст.10 ЗУ “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, особи з інвалідністю I-II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, визначені п.7 ч.2 ст.7 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”  (відповідно до постанови КМУ від 28.03.2018 № 214 (зі змінами))
 • внутрішньо переміщені особи, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні до 1 червня 2018 р. заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до п.11-14ч.2 ст.7 або учасниками бойових дій відповідно до п.19-21 ч.1 ст.6 ЗУ “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” (відповідно до постанови КМУ від 18.04.2018 № 280 (зі змінами))
 • члени сімей осіб, які загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, статус яким надано відповідно до п. 2-5ч.1 ст.10-1 ЗУ “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, особи з інвалідністю I-II групи, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, участі у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави, у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, визначених п.11-14 ч. 2 ст.7 ЗУ“Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” (відповідно до постанови КМУ від 19.10.2016 № 719 (зі змінами))

Такі особи мають перебувати у списках осіб, які користуються правом першочергового або позачергового одержання жилих приміщень, за місцем проживання, а для внутрішньо переміщених осіб – бути на обліку в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб до 24 лютого 2022 р і перебувати там не менше як один рік.

Грошова компенсація виплачується в порядку черговості та відповідно до дати взяття на квартирний облік за рахунок коштів державного бюджету і надається один раз.

Право на отримання грошової компенсації вважається використаним з моменту перерахування коштів грошової компенсації в повному обсязі на спеціальний рахунок в уповноваженому банку.

Заява про призначення грошової компенсації подається до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районної ради за місцем перебування на квартирному обліку. 

Заявник, який перемістився з території, яка включена до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, заяву про надання дозволу на відкриття спеціального рахунка в уповноваженому банку за місцем перебування на обліку в базі даних або заяву про виплату грошової компенсації, яку було призначено і не виплачено на території, на якій ведуться бойові дії подає до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення, в якому він перебуває на обліку в базі даних.

До заяви додаються копії (електронні копії за технічної можливості):

 • документа, що посвідчує особу заявника, а у разі подання документів законним представником чи уповноваженою особою – документів, що посвідчують особу тих осіб, від імені яких подається заява, а також документа, який надає повноваження законному представникові чи уповноваженій особі представляти таких осіб, оформленого відповідно до законодавства;
 • посвідчення встановленого зразка згідно з додатком 2 до постанови КМУ від 12.05.1994 № 302 «Про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни»;
 • для осіб, статус яким надано відповідно до п.11ч.2 ст.7, п.19 ч.1 ст.6 та п.5 ч.1ст.10-1 ЗУ“Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, – довідки встановленого зразка про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України або про участь особи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, або про безпосередню участь особи у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України; документів про залучення до виконання мобілізаційних завдань (замовлень) для участі у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресію Російської Федерації проти України, – для працівників підприємств, установ, організацій; довідки медико-соціальної експертної комісії про групу та причину інвалідності – для осіб з інвалідністю;
 • документів, що посвідчують родинні стосунки між заявником і особою, яка загинула (пропала безвісти), померла, між малолітніми чи неповнолітніми дітьми і особою, яка загинула (пропала безвісти), померла, між особою з інвалідністю і членами його сім’ї, між внутрішньо переміщеною особою і членами її сім’ї на яких нараховується грошова компенсація, які разом з ним перебувають на квартирному обліку;
 • документа військово-лікарської комісії, в якому визначено причинний зв’язок отриманих захворювань, поранень, контузій і каліцтв (свідоцтва про хворобу, довідки, витягу з протоколу, акта медичного огляду, постанови тощо), – у разі неможливості підтвердження причинного зв’язку поранення, контузії, каліцтва або захворювання з безпосередньою участю в антитерористичній операції чи здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів;
 • довідки про взяття внутрішньо переміщеної особита членів її сім’ї, на яких нараховується грошова компенсація, на облік внутрішньо переміщених осіб,  передбаченої Порядком оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженим постановою КМУ від 1 жовтня 2014 р. № 509;
 • рішення виконавчого комітету районної, міської, районної в місті (у разі її утворення), селищної, сільської ради про взяття заявника та членів його сім’ї на квартирний облік;
 • для членів сімей осіб, які загинули (пропали безвісти), померли, – виданої військовим комісаріатом довідки про безпосередню участь загиблої (померлої) особи в бойових діях на території інших держав, перелік яких визначено постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1994 р. № 63“Про організаційні заходи щодо застосування Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”;
 • акта комісійного обстеження, складеного відповідно до Порядку виконання невідкладних робіт щодо ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації, пов’язаних із пошкодженням будівель та споруд, затвердженого постановою КМУ від 19 квітня 2022 р. № 473, та/або відомостей з Реєстру пошкодженого та знищеного майна після початку його впровадження та використання – за наявності у заявника та членів його сім’ї житлового приміщення, яке зруйноване (знищене) або стало непридатним для проживання внаслідок збройної агресії Російської Федерації, розташованого на підконтрольній Україні території;
 • довідки (відомостей) про наявність/відсутність зареєстрованого до 31 грудня 2012 р. права власності на житло, яке розташоване в населених пунктах на підконтрольній Україні території, за заявником та членами його сім’ї, на яких нараховується грошова компенсація;
 • довідки про взяття заявника, який перемістився, та членів його сім’ї, на яких нараховано грошову компенсацію, на облік внутрішньо переміщених осіб, передбаченої Порядком оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженим постановою КМУ від 1 жовтня 2014 р. № 509 “Про облік внутрішньо переміщених осіб”;
 • рішення комісії про призначення заявнику, який перемістився, грошової компенсації (витягу з протоколу засідання комісії) за попереднім місцем проживання;
 • довідки про притягнення до кримінальної відповідальності, відсутність (наявність) судимості або обмежень, передбачених кримінальним процесуальним законодавством.

До заяви додається також згода (викладена письмово у довільній формі) членів сім’ї заявника (крім малолітніх та неповнолітніх дітей), на яких нараховується грошова компенсація, щодо включення їх у розрахунок грошової компенсації.

Прийом заяв проводиться за адресою:36040, м. Полтава, вул. Івана Мазепи, буд.30, кім.209. Контактний телефон: (0532) 68-11-50