Інформація щодо професійної адаптації військових, членів їх родин та постраждалих учасників Революції Гідності

12.05.2023

Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Шевченківської районної у м. Полтаві ради повідомляє, що відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 21.06.2017 № 432 (зі змінами та доповненнями) «Про затвердження Порядку та умов забезпечення соціальної та професійної адаптації осіб, які звільняються або звільнені з військової служби, з числа ветеранів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, членів сімей таких осіб, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України та постраждалих учасників Революції Гідності» регламентовано отримання послуг соціальної та професійної адаптації осіб, які звільняються або звільнені з військової служби з числа ветеранів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, членів сімей таких осіб, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України та постраждалих учасників Революції Гідності (далі – особа).

Важливо! На період дії воєнного стану та протягом трьох місяців після його припинення або скасування дія цього Порядку та умов поширюється також на військовослужбовців (резервісти, військовозобов’язані, добровольці Сил територіальної оборони) Збройних Сил, Національної гвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Держприкордонслужби, Держспецтрансслужби, військовослужбовців військових прокуратур, поліцейських, осіб рядового, начальницького складу, військовослужбовців Управління державної охорони, Держспецзв’язку, ДСНС, Державної кримінально-виконавчої служби, співробітників Служби судової охорони, інших утворених відповідно до законів військових формувань, які брали безпосередню участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, та членів їх сімей.

Особа для отримання послуг з професійної адаптації звертається до органу соціального захисту населення за адресою задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування) або за місцем фактичного проживання (перебування) із заявою.

До заяви додаються:

  • копія (сканкопія/фотокопія) індивідуальної програми реабілітації (для осіб з інвалідністю внаслідок війни);
  • копія (сканкопія/фотокопія) посвідчення (засвідчена підписом особи), що підтверджує наявність одного із статусів;
  • копія (сканкопія/фотокопія) свідоцтва про шлюб, для дітей – свідоцтва про народження (для членів сімей осіб, які звільняються або звільнені з військової служби з числа ветеранів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною).

У разі коли такі особи потребують особливих умов для професійного навчання з урахуванням індивідуальних програм реабілітації, пристосованих навчальних місць, їх професійна адаптація організовується в установах та реабілітаційних установах, де створені відповідні умови. Направлення на професійне навчання видається особі з урахуванням висновків професійної орієнтації.

На підставі направлення на професійне навчання залежно від вибору напряму професійного навчання особою здійснюються:

  • підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації за робітничою професією;
  • отримання іншої спеціальності на основі здобутого раніше ступеня (рівня) освіти, підвищення кваліфікації, проходження спеціалізації, у тому числі із скороченим строком навчання;
  • отримання другого (магістерського) рівня вищої освіти на основі першого (бакалаврського) рівня вищої освіти;
  • проходження спеціалізації та підвищення кваліфікації за професіями і спеціальностями згідно з пріоритетними видами економічної діяльності, в тому числі навчання на курсах цільового призначення.

Професійне навчання осіб здійснюється за денною, вечірньою (змінною), очно-заочною, дистанційною, екстернатною формою навчання, з відривом і без відриву від виробництва та за індивідуальними навчальними планами.

Після успішного завершення повного курсу навчання за відповідними робочими навчальними планами та робочими навчальними (освітніми) програмами особи отримують документ державного зразка відповідно до законодавства.

Послуги з професійного навчання надаються особі в порядку черговості. Особа може повторно отримати послугу з професійного навчання, але не раніше ніж через три роки після отримання такої послуги, за умови наявності підтвердженого страхового стажу не менше двох років.

Більш детальну інформацію особи, які звільняються або звільнені з військової служби з числа ветеранів війни, особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, члени сімей таких осіб, члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, члени сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України та постраждалі учасників Революції Гідності Шевченківського району  можуть отримати в управлінні соціального захисту населення Шевченківської районної у м. Полтаві ради за адресою: м. Полтава, вул. Івана Мазепи, 30, кім. 107, тел.: 68-11-54.