Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди

13.03.2023

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВТОСЕРВІС – АЛЬЯНС» (ТОВ «АВТОСЕРВІС – АЛЬЯНС»), ідентифікаційний код юридичної особи за ЄДРПОУ: 42736105, місцезнаходження субєкта господарювання: 36008, м. Полтава, Харківське шосе, 29, контактний номер телефону – (0532) 600-400, адреса електроної пошти: [email protected]місцезнаходження промислового майданчика: 36008, м. Полтава, Харківське шосе, 29, оголошує про свій намір отримати дозвіл на викиди в атмосферу від джерел викидів для існуючого підприємства згідно ПКМУ №302 від 13.12.2002 р. Відомості про наявність висновку з ОВД: діяльність підприємства не підлягає оцінці впливу на довкілля згідно з Законом України «Про оцінку впливу на довкілля», який набрав чинності у 2017 році.

Загальний опис обєкта: ТОВ «АВТОСЕРВІС – АЛЬЯНС» займається технічним обслуговуванням та ремонтом автотранспортних засобів. Джерелом утворення забруднюючих речовин є котел опалювальний твердопаливний «Неус Джокер» (паливо – дрова).

Відомості щодо видів та обсягів викидів: оксиди азоту (оксид та діоксид) у перерахунку на діоксид азоту, оксид вуглецю, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом, парникові  гази (діоксид вуглецю, азоту (1) оксид, метан) та неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС). Загальний викид забруднюючих речовин складає 0,38 т, та парникових газів 15,6 т.

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва: на підприємстві не має виробництв та устаткування на якому повинні впроваджуватися найкращі існуючі технології та методи керування.

Перелік заходів щодо скорочення викидів: заходи не встановлюються, так як виконуються санітарні та екологічні нормативи.

Дотримання виконання природоохороних заходів щодо скорочення викидів: для даного підприємства не було встановлено заходи щодо  скорочення викидів.

Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству: викиди відповідають технологічному регламенту і проектним показникам, що відповідає вимогам Наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України N 309 від 27.06.2006.

Пропозиції та зауваження юридичні і фізичні особи можуть направляти в Полтавську обласну військову адміністрацію за адресою: 36014, м. Полтава, вул. Соборності, 45; тел. +380 (532) 56-02-90 (або+380 (532) 56-17-27 – відділ роботи зі зверненнями громадян).

Строки подання зауважень та пропозицій: громадські організації і приватні особи можуть звернутися з зауваженнями і пропозиціями за вказаними адресами упродовж одного місяця з дати виходу повідомлення про намір.