Намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря

31.01.2023

ТОВ «АВТОСЕРВІС – АЛЬЯНС», юридична та фактична адреса: 36008, м. Полтава, Харківське шосе, 29, має наміри отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел згідно ПКМУ №302 від 13.12.2002 р. Підприємство займається технічним обслуговуванням та ремонтом автотранспортних засобів. Джерелом утворення забруднюючих речовин є котел опалювальний твердопаливний «Неус Джокер» (паливо – дрова).

У атмосферу викидаються наступні речовини: оксиди азоту (оксид та діоксид) у перерахунку на діоксид азоту, оксид вуглецю, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом, парникові  гази (діоксид вуглецю, азоту (1) оксид, метан) та неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС). Загальний викид забруднюючих речовин складає 0,38 т, та парникових газів 15,6 т.

Викиди відповідають технологічному регламенту і проектним показникам, що відповідає вимогам санітарного та природоохоронного законодавства. Приземні концентрації в житловій забудові не перевищують санітарно-гігієнічні нормативи.  Пропозиції та зауваження юридичні і фізичні особи можуть направляти в Полтавську обласну військову адміністрацію за адресою: 36014, м. Полтава, вул. Соборності, 45; тел. +380 (532) 56-02-90 (або+380 (532) 56-17-27 – відділ роботи зі зверненнями громадян).

Громадські організації і приватні особи можуть звернутися з зауваженнями і пропозиціями за вказаною адресою.