Компенсація фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі

02.11.2020

29 вересня 2020 року Кабінетом Міністрів України прийнято постанову  № 859, якою затверджено Порядок подання та оформлення документів, призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі.

Вказана постанова застосовується з 1 січня 2020 року для осіб, які звернуться за призначенням компенсації протягом 60 календарних днів із дня опублікування цієї постанови (тобто до 23 листопада 2020 року). В іншому разі компенсація призначається з місяця подання заяви з необхідними документами.

Щомісячна компенсація за догляд призначається фізичній особі, яка надає соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності на непрофесійній основі без проходження навчання та дотримання державних стандартів соціальних послуг особам із числа членів своєї сім’ї, які спільно з нею проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки та є:

  • особами з інвалідністю І групи;
  • дітьми з інвалідністю;
  • громадянами похилого віку з когнітивними порушеннями;
  • невиліковно хворими, які через порушення функцій організму не можуть пересуватися та самообслуговуватися;
  • дітьми, яким не встановлено інвалідність, але які є хворими на тяжкі захворювання.

Розмір компенсації визначається для кожного одержувача індивідуально та обчислюється як різниця між прожитковим мінімумом на одну особу в розрахунку на місяць, установленим законом на 1 січня календарного року (з 01.01.2020 – 2027 грн.) та середньомісячним сукупним доходом фізичної особи, яка надає соціальні послуги за попередні шість місяців.

Середньомісячний сукупний дохід фізичної особи, яка надає соціальні послуги, обчислюється шляхом ділення середньомісячного сукупного доходу її сім’ї на кількість членів сім’ї, які включаються до її складу, згідно з Методикою обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї затвердженою наказом Мінсоцполітики від 16 червня 2020 р. № 419.

Призначення і виплата компенсації здійснюються структурним підрозділом із місяця подання фізичною особою, яка надає соціальні послуги, таких документів:

–  заява про надання компенсації;

– заява про перерахування коштів із зазначенням рахунка в установі банку;

– копія паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

– копія документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, у якому зазначається реєстраційний номер облікової картки платника податків;

– копія свідоцтва про народження дитини (у разі надання соціальних послуг з догляду на непрофесійній основі дитині);

– декларація про доходи та майновий стан (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім’ї) за формою, затвердженою Мінсоцполітики. У декларації також зазначається інформація про склад сім’ї заявника;

– копія акта огляду медико-соціальною експертною комісією;

– висновок лікарської комісії медичного закладу щодо потреби в догляді громадян похилого віку внаслідок когнітивних порушень за формою, затвердженою МОЗ;

– висновок лікарської комісії медичного закладу щодо потреби в догляді невиліковно хворих осіб, які через порушення функцій організму не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися, за формою, затвердженою МОЗ;

– копія медичного висновку про дитину з інвалідністю віком до 18 років за формою, затвердженою МОЗ;

– довідка про захворювання дитини на тяжке перинатальне ураження нервової системи, тяжку вроджену ваду розвитку, рідкісне орфанне захворювання, онкологічне, онкогематологічне захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкий психічний розлад, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гостре або хронічне захворювання нирок IV ступеня про те, що дитина отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, що видана лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу в порядку та за формою, встановленими МОЗ;

– копія рішення суду про обмеження цивільної дієздатності або визнання недієздатною особи, якій надаються соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі (для недієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена);

– копія рішення суду або органу опіки та піклування про призначення опікуна або піклувальника особі, якій надаються соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі (для опікунів або піклувальників);

У разі виникнення додаткових питань рекомендуємо звертатися за телефоном «гарячої лінії» управління (0532) 635538.