Про основні засади державної політики щодо ветеранів праці та інших громадян похилого віку

04.06.2020

Управління соціального захисту населення надає роз’яснення про основні засади державної політики щодо ветеранів праці та інших громадян похилого віку, які визначені Законом України „Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні” від 16.12.1993 № 372 і-XII (далі – Закон № 3721).

 Відповідно до статті 6 Закону № 3721 ветеранами праці визнаються громадяни, які працювали на підприємствах, в установах, організаціях, об’єднаннях громадян, фізичних осіб, мають стаж роботи 40 років – для чоловіків і 35 років – для жінок і вийшли на пенсію.

А також:

а) громадяни, яким призначені пенсії на пільгових умовах:

за списком № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, зайнятість в яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах – за наявності стажу роботи у жінок – 25 років і у чоловіків – 30 років;

за списком № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників з шкідливими та важкими умовами праці, зайнятість в яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах – за наявності стажу роботи у жінок – 30 років і у чоловіків – 35 років;

б) пенсіонери, нагороджені медаллю “Ветеран праці” за законодавством колишнього Союзу РСР;

в) особи з інвалідністю I і II груп, які одержують пенсії по інвалідності, якщо вони мають стаж роботи не менше 15 років.

Порядок видачі посвідчення „Ветеран праці” регулює Положення про порядок видачі посвідчення „Ветеран праці”, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.1994 №521 (далі – Положення).

Відповідно до Положення, посвідчення „Ветеран праці” видаються ветеранам праці за місцем їх проживання органами праці та соціального захисту населення, а ветеранам праці із числа осіб офіцерського складу, прапорщиків і мічманів, військовослужбовців надстрокової служби та військової служби за контрактом, осіб, які мають право на пенсію згідно із Законом України „Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб” від 09.04.1992 № 2262-ХИ (далі – Закон № 2262), та членам їх сімей – органами, що здійснюють їх пенсійне забезпечення відповідно до законодавства.