Про додаткові відпустки постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи 1 та 2 категорії

25.07.2019

Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Шевченківської  районної у м.Полтаві ради повідомляє, що відповідно до п. 22 ст.20 та п.1 ст. 21 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», особи, які належать до категорії 1 та 2 потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи, мають право на використання чергової відпустки у зручний для них час, а також на отримання додаткової відпустки із збереженням заробітної плати строком 16 календарних днів на рік.

Згідно п. 6 «Порядку використання коштів державного бюджету для виконання програм, пов’язаних із соціальним захистом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», затвердженого постановою кабінету Міністрів України від 20.09.2005 р. № 936 (зі змінами),   підприємства реєструються уповноваженим органом, для чого подають не пізніше ніж за два місяці до початку кожного бюджетного року  відомості про підприємство з визначенням кількості постраждалих осіб за  категоріями отримувачів компенсацій  та допомоги  певних видів за формою, затвердженою Мінсоцполітики, і списки  громадян  із  зазначенням  прізвища, імені та по батькові, категорії, серії та номера посвідчення,  місця  реєстрації, ідентифікаційного номера.

Графік відпусток громадян та розрахунок витрат для додаткової  відпустки на наступний бюджетний рік подаються підприємством до уповноваженого органу разом із зазначеними відомостями. У разі зміни зазначених  відомостей  та  списків  громадян підприємство повідомляє протягом 20 днів наступного місяця про такі зміни відповідних розпорядників коштів. До 25 числа місяця, за який здійснюється  нарахування, підприємства  подають до уповноваженого органу документи  щодо розрахункових витрат,   пов’язаних з виплатою компенсацій та допомоги певних видів, за затвердженою Мінсоцполітики формою та реєстр отримувачів компенсаційних виплат і допомоги певних видів, де зазначаються прізвище, ім’я та по батькові, категорія, номер посвідчення, ідентифікаційний номер, відомості про  нараховані виплати, суму компенсацій та вид допомоги.Керівники підприємств несуть персональну відповідальність за своєчасність  подання  розрахункових  документів до уповноваженого органу та правильність призначення і нарахування компенсаційних виплат та допомоги певних видів. Уповноважений орган перевіряє, реєструє, обліковує розрахунки та подає органам Казначейства платіжні документи для здійснення  відповідних видатків, що провадяться в установленому  законодавством  порядку

Додатково повідомляємо, що додаткова відпустка громадянам постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи є пільгою гарантованою державою, а тому роботодавець зобов’язаний забезпечити це право працівника на таку відпустку впродовж  календарного року.

Зазначена відпустка не належить до щорічних, тому на цю відпустку не поширюються норми Закону України „Про відпустки”, в зв’язку з чим,  вказана відпустка не підлягає перенесенню на інший період, якщо працівник під час цієї відпустки хворів, також не допускається перенесення цієї відпустки на наступний рік.