Основні завдання Полтавського об’єднаного управління Пенсійного фонду України Полтавської області

13.01.2019

Полтавське об’єднане управління Пенсійного фонду України Полтавської області

 Юридична адреса: 36003 м. Полтава, вул. Дмитра Коряка,3

Е-mail: [email protected]

Розклад роботи управління

Понеділок – четвер  з 8.00. до 17.00

П’ятниця з 8.00. до 15.45.

Обідня перерва з 12.00 до 12.45.

Основними завданнями управління є:

1) реалізація державної політики з питань пенсійного забезпечення;

2) ведення обліку осіб, які підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню;

3) виконання інших завдань визначених законом.

   Управління відповідно до покладених на нього завдань:

1) забезпечує додержання підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності та громадянами України, іноземцями та особами без громадянства, які на законних підставах перебувають на території України, вимог актів законодавства про пенсійне забезпечення;

2) забезпечує надходження від сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування, інших коштів, ведення обліку їх надходжень та платників відповідно до законодавства;

3) планує доходи та видатки коштів управління, у межах своєї компетенції забезпечує виконання бюджету управління;

4) забезпечує ведення реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування (далі – реєстр застрахованих осіб), своєчасне внесення відомостей до нього та їх використання, контроль за достовірністю відомостей, поданих до реєстру застрахованих осіб, та автоматизовану обробку інформації;

5) забезпечує ведення бухгалтерського обліку з виконання бюджету, кошторису видатків на утримання управління та своєчасно складає і в установленому порядку подає затверджену звітність Головному управлінню Пенсійного фонду України Полтавської області;

6) здійснює контроль за додержанням вимог законодавства про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, правильністю нарахування, обчислення, повнотою і своєчасністю сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування (далі – страхові внески) та інших платежів;

7) призначає (здійснює перерахунок) пенсії, щомісячне довічне грошове утримання суддям у відставці, допомогу на поховання та інші виплати відповідно до законодавства;

8) забезпечує своєчасне і в повному обсязі фінансування та виплату пенсій, щомісячного довічного утримання суддям у відставці, допомоги на поховання та інших виплат, які згідно із законодавством здійснюються за рахунок коштів Пенсійного фонду України та інших джерел, визначених законодавством;

9) здійснює стягнення у передбаченому законодавством порядку своєчасно не нарахованих та/або не сплачених сум страхових внесків та інших платежів;

10) застосовує фінансові санкції, передбачені законом;

11) надає застрахованим особам інформацію, що міститься на їх персональних облікових картках у реєстрі застрахованих осіб;

12) проводить за вимогою страхувальників звірення сум нарахування та сплати страхових внесків, інших платежів, надає їм інформацію, визначену законодавством;

13) організовує професійну підготовку та підвищення кваліфікації кадрів, узагальнює та поширює прогресивні форми і методи роботи;

14) проводить у межах своїх повноважень інформаційно-роз’яснювальну роботу серед населення, надає страхувальникам консультації з питань застосування законодавства про ведення обліку застрахованих осіб у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, роз’яснює їхні права і обов’язки;

15) інформує громадськість про свою діяльність;

16) здійснює розгляд звернень, заяв та скарг підприємств, установ, організацій і громадян з питань діяльності управління, виявляє та усуває причини, що призводять до подання громадянами скарг;

17) узагальнює та аналізує результати роботи управління, вносить відповідні пропозиції Головному управлінню Пенсійного фонду України Полтавської області;

18) забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

19) здійснює інші повноваження, визначені законом.

Управління з метою організації своєї діяльності:

1) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, здійснення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх виконанням в управлінні;

2) здійснює добір кадрів в управління, організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців управління;

3) забезпечує доступ до публічної інформації, що перебуває у володінні управління;

4) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, виконання завдань з мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави;

5) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів.