Про стан виконання вимог антикорупційного законодавства в управлінні Пенсійного фонду України в Полтавському районі за 9 місяців 2016 року

10.01.2019

Упродовж 9 місяців 2016 року Полтавським об’єднаним управлінням Пенсійного фонду України Полтавської областіі вживалися необхідні заходи щодо виконання антикорупційного законодавства України відповідно до вимог законів України ”Про запобігання корупції”, “Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки”, постанови Кабінету Міністрів України від 4 вересня 2013 року № 706 “Питання запобігання та виявлення корупції”.
На виконання Програми Пенсійного фонду України щодо впровадження антикорупційних заходів на 2016 рік, затвердженої наказом Пенсійного фонду України від 14.03.2016 № 25 в управлінні:
1) проведено перевірки 246 декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2015-2016 роки згідно статті 12 Закону України “Про запобігання та протидії корупції” щодо своєчасності їх подання;
2) проводився постійний моніторинг додержання посадовими особами антикорупційного законодавства, в тому числі і щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, обмеження спільної роботи близьких осіб. Претенденти на посади письмово повідомляли про близьких осіб, які працюють в управлінні. Порушень не виявлено;
3) переглянуто положення про структурні підрозділи та посадові інструкції спеціалістів управління;
4) проводився аналіз подання звітності страхувальниками та взаємодія відділів управління в частині виправлення інформації в Реєстрі застрахованих осіб з метою захисту прав громадян;
5) впроваджувався порядок обслуговування громадян та обробки пенсійної документації на базі централізованих інформаційних технологій;
6) у серпні місяці проведено анкетування громадян з метою оцінки роботи управління щодо обслуговування громадян. Проведено аналіз відповідей, які враховані у подальшій роботі управління;
7) забезпечений доступ громадськості до публічної інформації, яка отримана, створена, або знаходиться у володінні управління згідно норм діючого законодавства, через висвітлення її на веб-сторінках, розміщення на інформаційних стендах в управлінні, надання її на запити;;
8) проведено фінансування пенсійних виплат всім категоріям пенсіонерів з дотриманням визначеної потреби, розподілу коштів Головним управлінням Пенсійного фонду України в Полтавській області по об’єктах з виплати та доставки пенсій, та відповідно до графіку виплати;
9) здійснено антикорупційне дослідження проектів наказів управління;
10) продовжено інформаційну кампанію щодо поширення знань антикорупційного законодавства, а саме:
• на веб-сторінці Полтавської районної державної адміністрації розміщено інформацію:
– щодо стану виконання вимог антикорупційного законодавства в управлінні Пенсійного фонду України в Полтавському районі за 2015 рік;
– щодо правил етичної поведінки державних службовців;
– щодо електронного декларування доходів.
• проведено:
– 2 лекції для державних службовців управління на тему: “Правила етичної поведінки державних службовців”, “Про конфлікт інтересів”;
– 3 семінари, 4 навчання для працівників управління: “Про декларування доходів та витрат державними службовцями за 2015 рік”, “Етика поведінки державних службовців”, “Загальні положення Закону України “Про запобігання корупції”, ”Про подання Декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування на веб-сайт Національного агентства з питань запобігання корупції;
– 3 апаратних наради при начальнику управління “Про стан виконання вимог законів України “Про запобігання корупції” та “Про очищення влади”, “Про роботу управління щодо виконання вимог Закону України “Про запобігання корупції” у 2015 році”, “Щодо декларування доходів та витрат державними службовцями управління за 2015 рік” ;
– 11 нарад на яких розглядалися окремі питання стосовно дотримання працівниками норм антикорупційного законодавства.
Разом з тим, в антикорупційній роботі управління є питання стосовно запобігання пов’язаним з корупцією правопорушенням, що потребують належного реагування, а саме щодо декларування майна, доходів, витрат і зобов’язань фінансового характеру за минулий рік.
Так протягом поточного періоду управлінням отримано:
– 3 повідомлення про встановлення недостовірностей за результатами здійснення перевірки достовірності відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік державними службовцями управління, які надали пояснювальні записки та уточнені декларації;
– 1 повідомлення (за результатами проведення спеціальної перевірки) про наявність розбіжності з податковою інформацією відомостей про загальну суму сукупного доходу членів сім’ї претендента на посаду, зазначених ним у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2015 рік. Претендентом надано письмове пояснення за таким фактом та виправлено розбіжність.

Інформація про стан розгляду запитів на публічну інформацію
в Полтавському об’єднаному управлінні Пенсійного фонду України Полтавської області за 9 місяців 2016 року.
Загальна кількість отриманих запитів на публічну інформацію 12
За типом входження:
– Поштою –  6
– Телефон/Факс –  0
– Електронною поштою –  6
– Особистий прийом  – 0
За особою запитувача:
– від фізичних осіб  – 6
– від юридичних осіб –  6
– від об’єднань громадян – 0
– від представників ЗМІ –  0
Результати розгляду:
– задоволено  – 12
– надіслано належним розпорядникам інформації  – 0
– відмовлено –  0

9 запитів на публічну інформацію по змісту стосувалися питання соціального захисту, 3 – з інших питань.