Про бюджет району у місті на 2019 рік

22.12.2018

Рішення позачергової тридцять першої сесії

Шевченківської районної у м. Полтаві рада VІІ скликання

 «Про  бюджет району у місті на 2019 рік»

від 22 грудня 2018 року

 

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про Державний бюджет України на 2019 рік», відповідно до рішення позачергової двадцятої  сесії Полтавської міської ради сьомого скликання від 21.12.2018 «Про міський бюджет на 2019 рік», Шевченківська районна у місті Полтаві рада вирішила:

 

 1. Визначити на 2019 рік:

доходи  бюджету району у місті у сумі 323 956 107 гривень, у тому числі доходи загального фонду бюджету району у місті – 323 882 107 гривень та доходи спеціального фонду бюджету району у місті – 74 000 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки бюджету району у місті у сумі 323 956 107  гривень, у тому числі видатки загального фонду бюджету району у місті – 323 882 107  гривень та видатки спеціального фонду бюджету району у місті – 74 000 гривень;

резервний фонд бюджету району у місті у розмірі 5 000 гривень, що становить 0,0015 відсотків видатків загального фонду бюджету району у місті, визначених цим пунктом.

 

 1. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету району у місті на 2019 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 2 до цього рішення.

 

 1. Затвердити розподіл витрат бюджету району у місті на реалізацію заходів міських програм у сумі 6 732 410  гривень згідно з додатком 3 до цього рішення.

 

 1. Установити, що у загальному фонді бюджету району у місті на 2019 рік:

1) до доходів загального фонду бюджету району у місті належать доходи, визначені статтею 68 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 101,102 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 69-1 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України).

2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені пунком 10 частини першої статті 71 Бюджетного кодексу України.

 

 1. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету району у місті на 2019 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтею 69-1 Бюджетного кодексу України;

2) у частині фінансування є надходження, визначені пунком 10 частини першої статті 71 Бюджетного кодексу України.

 

 1. Установити, що у 2019 році кошти, отримані до спеціального фонду бюджету району у місті згідно з відповідними пунктами частини першої статті 69-1 та частини першої статті 71 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених відповідними пунктами статті 13, частиною 2 статті 70 та частиною 2 статті 71 Бюджетного кодексу України.

 

 1. Визначити на 2019 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками бюджету району у місті видатки загального фонду на:

– оплату праці працівників бюджетних установ;

– нарахування на заробітну плату;

– придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

– оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

– поточні трансферти населенню

 

 1. Головним розпорядникам коштів районного у місті бюджету забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи одержувачів бюджетних коштів  у бюджетному процесі;

3) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

– здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2019 року;

– оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

4) взяття бюджетних зобов’язань та здійснення витрат бюджету;

5) забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання.

 

 1. У межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету району у місті, фінансове управління виконавчого комітету Шевченківської районної у м. Полтаві ради за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів здійснює перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету.

У винятковому випадку, за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів, перерозподіл видатків в межах їх загального обсягу за бюджетними програмами, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету), здійснюється за рішенням виконавчого комітету Шевченківської  районної у м.Полтаві ради, погодженим з постійною депутатською комісією з питань економічного розвитку, розвитку підприємництва, планування, бюджету та фінансів.

 

 1. Дозволити виконавчому комітету Шевченківської районної у м.Полтаві ради протягом 2019 року затверджувати, вносити зміни, здійснювати розподіл та перерозподіл обсягів міжбюджетних трансфертів з державного бюджету та інших місцевих бюджетів за погодженням з постійною депутатською комісією з питань економічного розвитку, розвитку підприємництва, планування, бюджету та фінансів.

 

 1. Рішення набирає чинності з 01.01.2019.

 

 1. Додатки 1- 3 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

 1. Відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України фінансовому управлінню виконавчого комітету Шевченківської районної у м.Полтаві ради ради забезпечити оприлюднення цього рішення в десятиденний строк з дня його прийняття

 

 1. Організацію виконання даного рішення покласти на фінансове управління виконавчого комітету Шевченківської районної у м. Полтаві ради, заступника голови ради, заступників голови ради з питань діяльності виконавчих органів, згідно з Розподілом обов’язків, контроль за його виконанням – на постійну депутатську комісію з питань економічного розвитку, розвитку підприємництва, планування, бюджету та фінансів.

(додатки №№ 1- 3  до цього рішення знаходяться в матеріалах сесії)

Голова ради – Д.Ю.Задворкін