Інформація про проведення перерахунків пенсій

31.03.2018

З 01.12.2016 зросли мінімальні соціальні стандарти, затверджені законами України “Про Державний бюджет України на 2016 рік» та “Про Державний бюджет України на 2017 рік», а саме прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, встановлено у розмірі 1247 грн.

Відповідно переглянуто і складові пенсійних виплат, які визначаються від розміру прожиткового мінімуму:

  • доплата за понаднормовий стаж – за кожний повний рік страхового стажу понад 35 років чоловікам і 30 років жінкам (або 25, 20 років) пенсія за віком збільшується на 1 відсоток основного розміру пенсії, але не більш як на 1 відсоток прожиткового мінімуму (1247 грн. Х 1% = 12,47 грн.);
  • підвищення ветеранам війни;
  • державна соціальна допомога на догляд інвалідам;
  • підвищення жертвам нацистських переслідувань;
  • надбавка донорам.

Крім того, переглянуто мінімальні розміри пенсій інвалідам війни, армії, учасників бойових дій, у зв’язку із втратою годувальника, за віком шахтарям,  інвалідів внаслідок аварії на ЧАЕС.

Водночас, не у всіх пенсіонерів, яким перераховано пенсію, відбулося фактичне підвищення її розмірів. Так, відсутність підвищення пенсії може мати місце у осіб, до пенсійної виплати яких входить індексація пенсії, у осіб, які не мають повного страхового стажу визначеного законодавством (35, 30 років), щодо пенсії яких проводиться її зменшення, у зв’язку із достроковим виходом жінок на пенсію.

Також, зважаючи на положення ст. 42 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” не проводились перерахунки пенсій працюючим пенсіонерам та у 2017 році продовжено особливий порядок виплати пенсії працюючим пенсіонерам, який діяв у
2016 році.

Зважаючи на зазначене вище, розмір підвищення пенсії є індивідуальним для кожного пенсіонера.

Разом з тим у 2017 році запроваджено новий порядок виплати пенсії окремим категоріям працюючих пенсіонерів:

У зв’язку із внесенням змін до законів України «Про судову експертизу», «Про Національний банк України», «Про службу в органах місцевого самоврядування», Положення про помічника консультанта народного депутата України, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 13.10.1995, виплата пенсії особам,  працюючим:

 – на посадах судових експертів, службовцям Національного банку у період роботи у Національному банку, на посаді помічника-консультанта народного депутата України (крім інвалідів I та II груп, інвалідів війни III групи та учасників бойових дій, осіб, на яких поширюється дія пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»),

– в органах місцевого самоврядування посадовими особами місцевого самоврядування (крім інвалідів I та II груп, інвалідів війни III групи та учасників бойових дій, осіб, на яких поширюється дія пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та осіб, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист»),

здійснюється у такому порядку: пенсії, призначені відповідно до законодавства України, розмір яких перевищує 150 відсотків прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність, виплачуються в розмірі 85 відсотків призначеного розміру, але не менше 150 відсотків прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність.

Зазначений порядок виплати поширюється на працюючих осіб, незалежно від закону, згідно якого їм призначена пенсія.

Виплата пенсій, призначених особам,  на яких поширюється дія Закону України “Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист“,  відповідно до законів України «Про державну службу» та  «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» в період роботи на посадах державної служби, визначених Законом України від 10 грудня 2015 року № 889-VIII «Про державну службу», а також на посадах та на умовах, передбачених законами України «Про прокуратуру», «Про судоустрій і статус суддів», а також виплата пенсії іншим особам, яким пенсія призначена згідно законодавства, у період служби в органах місцевого самоврядування здійснюється в повному обсязі.

Особливий порядок виплати пенсії у 2017 році не застосовується до осіб, які проходять військову службу або перебувають на посадах у Національній поліції України.

По 31 грудня 2017 року максимальний розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною) не може перевищувати 10 740 грн.

Також згідно із Податковим кодексом України змінено розмір пенсії, яка є базою для оподаткування.

Податок на доходи фізичних осіб та військовий збір справляється з пенсій/щомісячного довічного грошового утримання, якщо їх розмір перевищує десять розмірів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (у розрахунку на місяць), встановленого на 1 січня звітного податкового року, – у частині такого перевищення. Базою оподаткування є розмір, що перевищує 12 470 грн. на місяць (у 2016 році – 10 740 грн.). Ставка податку на доходи фізичний осіб – 18 %, військового збору – 1,5% бази оподаткування.

Коло осіб, яким надаються пільги щодо справляння податку, залишилося незмінним.

Полтавське об’єднане управління Пенсійного фонду України Полтавської області