ЗМІНИ В ПЕНСІЙНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ З 1 ТРАВНЯ 2016 РОКУ

31.05.2016

Згідно з статтею 28 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» мінімальний розмір пенсії за віком встановлюється на рівні прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність.
Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» прожитковий мінімум для зазначеної категорії осіб з 1 травня 2016 року підвищується на 5,2 % та становить 1130,00 грн.
У зв’язку з цим з 1 травня підвищено мінімальний розмір пенсії (крім працюючих пенсіонерів), обчислений відповідно до статті 28 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” (а також і підвищення до пенсій за понаднормовий стаж).
Пенсіонерам, які працюють (провадять діяльність, пов’язану з отриманням доходу, що є базою нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування), після звільнення з роботи або припинення такої діяльності пенсія перераховується з урахуванням прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного законом на дату звільнення з роботи або припинення такої діяльності.
До законодавчих змін доплата до нового прожиткового мінімуму не встановлена:
– особам, які не мають повного страхового стажу та які не належать до інвалідів та одержувачів пенсій по втраті годувальника. Тривалість повного страхового стажу для розрахунку мінімальної пенсії визначена статтею 28 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” та залежить від часу призначення пенсії. Для осіб, що вийшли на пенсію до 01.10.2011 – 25 років (чоловіки) та 20 років (жінки). Для осіб, що вийшли на пенсію, або пенсії яких перераховано з урахуванням стажу та заробітку після 01.10.2011 – 35 років (чоловіки) та 30 років (жінки).
– жінкам, які скористалися правом дострокового виходу на пенсію (в 55 років) відповідно до пункту 7-2 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, та розмір пенсії яких після зменшення на певний відсоток за достроковий вихід становить менше 949,00 грн.. Таким жінкам надається щомісячна державна адресна допомога у сумі, що не вистачає до 949,00 грн.
Що стосується інших пенсійних виплат, надбавок і підвищень до пенсії, які встановлені у відсотках до прожиткового мінімуму, то вони також перераховуються із збільшенням прожиткового мінімуму

1. Мінімальні розміри пенсій, доплат, підвищень, додаткової пенсії, компенсаційних виплат з 01.05.2016 року.
1.1 Розміри виплат інвалідам війни та іншим інвалідам
для інвалідів з числа солдатів і матросів строкової служби
інвалідам війни 1 групи
120%1130.00.00+50%1130.00+50%1130.00+70.00 – 2 556,00 грн.
інвалідам війни 2 групи
(110%1130.00+40%1130.00+50.00)  – 1 745,00 грн.
інвалідам війни 3 групи
(105%1130.00+30%1130.00+50.00)  – 1 575,50 грн.
інвалідам армії 1 групи
(110% 1130.00)  – 1 243,00 грн.
інвалідам армії 2 групи
(105% 1130.00)  – 1 186,50 грн.
інвалідам армії 3 групи
(100% 1130.00)  – 1 130,00 грн.
для інвалідів з числа єфрейторів (старших солдат) і сержантів, старших матросів і старшин 110%
інвалідам війни 1 групи
110%(120%1130.00)+50%1130.00+50%1130.00+70  – 2691,60 грн.
інвалідам війни 2 групи
110%(110%1130.00)+40%1130.00+50.00 – 1 869,30 грн.
інвалідам війни 3 групи
110%(105%1130.00)+30%1130.00+50.00 – 1 694,15 грн.
інвалідам армії 1 групи
(110%;(110%1130.00) – 1 367,30 грн.

інвалідам армії 2 групи
(110%(105%1130.00))  – 1 305,15 грн.
інвалідам армії 3 групи
(110%(100%1130.00) 1 243,00 грн.
для інвалідів з числа прапорщиків і мічманів строкової служби 120%
інвалідам війни 1 групи
120%(120%1130.00)+50%1130.00+50%1130.00+70  -2 827,20 грн.
інвалідам війни 2 групи
120%(110%1130.00)+40%1130.00+50.00  – 1 993,60 грн.
інвалідам війни 3 групи
120%(105%1130.00)+30%1130.00+50.00  – 1 812,80 грн.
інвалідам армії 1 групи
(120%;(110%1130.00)  – 1 491,60 грн.
інвалідам армії 2 групи
(120%(105%1130.00)) –  1 423,80 грн.
інвалідам армії 3 групи
(120%(100%1130.00)  – 1 356,00 грн.

1.2 Мінімальні розміри пенсій по втраті годувальника, які призначаються членам сімей військовослужбовців
На кожного утриманця – 2260.00 грн. (200%)
1.3 Розміри підвищень, передбачених Законом України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”
Код Найменування підвищення                        %
216 Підвищення інвалідам війни 1 групи 50%  – 565,00 грн.
217 Підвищення інвалідам війни 2 групи 40%  – 452,00 грн.
218 Підвищення інвалідам війни 3 групи 30%  – 339,00 грн.
219 Підвищення інвалідам армії, прирівняних до інвалідів війни 1 групи                                                                               50%  – 565,00 грн.
220 Підвищення інвалідам армії, прирівняних до інвалідів війни 2 групи                                                                                 40% –  452,00 грн.
221 Підвищення інвалідам армії, прирівняних до інвалідів війни    3 групи                                                                                 30% –  339,00 грн.
242 Підвищення особам, прирівняних до інвалідів війни 1 групи                                                                                     50% –  565,00 грн.
243 Підвищення особам, прирівняних до інвалідів війни 2 групи                                                                                     40%  – 452,00 грн.
244 Підвищення особам, прирівняних до інвалідів війни 3 групи                                                                                    30%  – 339,00 грн.
229 Підвищення учасникам бойових дій  25%  – 282,50 грн.
230 Підвищення вільнонайманому складу армії

                                                                                               25%  – 282,50 грн.
231Підвищення військовослужбовцям, які виконували інтернаціональний обов’язок                          25% –  282,50 грн.
254 Підвищення членам сімей загиблих осіб, прирівняних до військовослужбовців                                             25%  – 282,50 грн.
239 Підвищення членам сімей загиблих військовослужбовців                                            25%  – 282,50 грн.
284 Доплата до підвищення членам сімей загиблих за наявності ознаки 59 Право на доплату  – 116.08 грн.
240 Підвищення подружжю померлих учасників бойових дій, які були інвалідами 10% –  113,00 грн.
241 Підвищення подружжю померлих учасників війни, які були інвалідами 10%  – 113,00 грн.
296 Доплата до підвищення дружинам померлих учасників війни  – 0.88 грн.
251 Підвищення померлих інвалідів війни 25%  – 282,50 грн.
252 Підвищення членам сім’ї померлих військовослужбовців 25%  – 282,50 грн.
253 Підвищення чл. сім’ї за померлих осіб, прирівняних до військовослужбовців 25% –  282,50 грн.
285 Доплата до підвищення членам сімей померлих осіб, а також померлих інвалідів війни  – 116.08 грн.
249 Підвищення учасникам війни 10%  – 113,00 грн.
299 Доплата до підвищення учасникам війни та колишнім в’язням 5%  – 56,50 грн.
228 Підвищення учасникам війни нагороджених медаллю 15%  – 169,50 грн.
261 Доплата до підвищення учасникам війни та колишнім в’язням, нагороджених медаллю 5% –  56,50 грн.
238 Підвищення особам, які мають особливі заслуги 41-45  70% –  791,00 грн.

1.4.Мінімальні розміри пенсії у зв’язку з втратою годувальника
Код Найменування Кількість непрацездатних
995 Державна адресна допомога з 01.04.08 один  – 100% –                                                                                                                          1130,00 грн.
два  – 120% –  1 356,00 грн.
три та більше –    150 %     1 695,00 грн.

1.5 Розміри державної соціальної допомоги на догляд інвалідам війни, передбачених Законом України “Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію та інвалідам”
Код Найменування підвищення %
287 державна соціальна допомога на догляд інвалідам війни 1 групи А (ВС) 100% 1 130,00 грн.
267 державна соціальна допомога на догляд інвалідам війни 1 групи Б (ВС) 50% 565,00 грн.
268 державна соціальна допомога на догляд інвалідам війни 2 групи (ВС) 25% 282,50 грн.
269 державна соціальна допомога на догляд інвалідам війни 3 групи (ВС) 15% 169,50 грн.
280 державна соціальна допомога на догляд інвалідам війни 1,2,3 груп (Ст.7 інші); 15% 169,50 грн.
292 державна соціальна допомога на догляд інвалідам війни 1 групи А (Ст.7 ВВВ) 100% 1 130,00 грн.
293 державна соціальна допомога на догляд інвалідам війни 1 групи Б (Ст.7 ВВВ) 50% 565,00 грн.
294 державна соціальна допомога на догляд інвалідам війни 1 групи А (Ст.7 інші) 30% 339,00 грн.
295 державна соціальна допомога на догляд інвалідам війни 1,2,3 груп (Ст.7 ВВВ); 25% 282,50 грн.

1.6 Розмір надбавки, передбаченої Законом України “Про донорство крові та її компонентів ”
Код Найменування підвищення %
257 Надбавка донорам 10% 139,90 грн.

1.7 Розмір надбавки на утриманців відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб”
Код Найменування підвищення %
224 Надбавка на утриманців 50% 565,00 грн.

1.8 Розміри підвищень, передбачених Законом України “Про жертви нацистських переслідувань”
Код Найменування підвищення %
245 Підвищення неповнолітнім в’язням ст. 6(1) 25% 282,50 грн.
246 Підвищення неповнолітнім в’язням інв.1 гр. ст. 6(2) 50% 565,00 грн.
247 Підвищення неповнолітнім в’язням інв.2 гр. ст. 6(2) 40% 452,00 грн.
248 Підвищення неповнолітнім в’язням інв.3 гр. ст. 6(2) 30% 339,00 грн.
250 Підвищення колишнім в’язням концтаборів та інших місць примусового тримання ст. 6(3) 10% 113,00 грн.
299 Доплата до підвищення учасникам війни та колишнім в’язням 5% 56,50 грн.
286 Підвищення колишнім в’язням концтаборів та інших місць примусового тримання нагород мед. ст. 6(3) 15% 169,50 грн.
261 Доплата до підвищення учасникам війни та колишнім в’язням, нагороджених медаллю 5% 56,50 грн.
288 Підвищення друж.(чол.) померлих інших жертв нацис. переслідувань ст. 6(4) 10% 113,00 грн.
289 Підвищення друж.(чол.) померлих інв., зазначених в ст. 6(2), ст. 6(4) 25% 282,50 грн.

1.9 Розмір довічної стипендії відповідно до Указу Президента №3582006 року
Код Найменування підвищення %
852 Довічна стипендія відповідно до Указу Президента №3582006 300% 3 390,00 грн.

1.10 Розміри додаткової пенсії, особам віднесеним до 1 категорії (ст. 50)
Код Найменування підвищення %
111 Інвалідам 1 групи (потерпілі) 341,64 грн.
112 Інвалідам 2 групи (потерпілі) 227,76 грн.
113 Інвалідам 3 групи (потерпілі) 170,82 грн.
118 Дітям – інвалідам 170,82 грн.
Хворі на променеву хворобу 170,82 грн.
1111 Інвалідам 1 групи (ліквідатори) 474,50 грн.
1112 Інвалідам 2 групи (ліквідатори) 379,60 грн.
1113 Інвалідам 3 групи (ліквідатори) 284,70 грн.

1.11 Розміри додаткової пенсії, особам віднесеним до 2,3,4 категорії
(ст. 51)
Код Найменування підвищення %
115 Особам, віднесеним до 2 категорії 170,82 грн.
116 Особам, віднесеним до 3 категорії 113,88 грн.
117 Особам, віднесеним до 4 категорії 56,94 грн.

1.12 Розмір компенсаційної виплати за втрату годувальника (ст. 52)
Код Найменування підвищення %
233 Компенсаційна виплата за втрату годувальника 113,88 грн.

1.13 Доплата до мінімального розміру пенсії шахтарям, на яких поширюється дія Закону України “Про підвищення престижності шахтарської праці” та працівникам, зайнятим обслуговуванням зазначених осіб відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування
Код Найменування підвищення
996 Доплата шахтарям та обслуговуючим їх особам до мінімального розміру це різниця між розміром мінімальної пенсії, обчисленої виходячи із трьох прожиткових мінімумів для осіб, які втрати працездатність та розміром пенсійної виплати після перерахунку.
Розмір пенсії не може бути нижчим – 3390.00 грн.

1.14 Доплата до пенсії за втрату годувальника членам сімей шахтарів, смерть яких настала внаслідок нещасного випадку на виробництві або профзахворювання відповідно до Закону України “Про підвищення престижності шахтарської праці”
Код Найменування %
282 Щомісячна доплата до пенсії за втрату годувальника членам сімей шахтарів, смерть яких настала внаслідок нещасного випадку на виробництві або профзахворювання.
100% 1130.00 грн.

1.15 Щомісячна державна адресна допомога інвалідам з числа учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС
Код Найменування %
856 Інвалідам 1 групи 285% 3 220,50 грн.
856 Інвалідам 2 групи 255% 2 881,50 грн.
856 Інвалідам 3 групи 225% 2 542,50 грн.
1.16 Підвищення дітям війни
260 Підвищення дітям війни 66,43 грн.
1.17 Щомісячна державна адресна допомога інвалідам війни та учасникам бойових дій
Код Найменування %
854 Інвалідам 1 групи 285% 3220,50 грн.
854 Інвалідам 2 групи 255% 2881,50 грн.
854 Інвалідам 3 групи 225% 2542.50 грн.
854 Учасникам бойових дій 165% 1864.50 грн.
1.18 Мінімальні розмірі пенсії для інвалідів внаслідок
аварії на ЧАЕС (ст. 54)
Ліквідатори наслідків аварії на ЧАЕС у 1986 році та у 1987 – 1990 роках
137 Інвалідам 1 групи 180% 2 034,00 грн.
137 Інвалідам 2 групи 160% 1 808,00 грн.
137 Інвалідам 3 групи 145% 1 638,50 грн.
Інші інваліди, щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з ЧАЕС
137 Інвалідам 1 групи 150% 1 695,00 грн.
137 Інвалідам 2 групи 125% 1 412,50 грн.
137 Інвалідам 3 групи 110% 1 243,00 грн.
Діти – інваліди
137 Діти – інваліди 100% 1 130,00 грн.
1.19 Підвищення ветеранам війни, яким виповнилося 100 і більше років (з 09.10.2012 року виплата діючих підвищень в потрійному розмірі)
Код Найменування підвищення %
216 Підвищення інвалідам війни 1 групи 150% 1 695,00 грн.
2217 Підвищення інвалідам війни 2 групи 150% 1 695,00 грн.
2218 Підвищення інвалідам війни 3 групи 150% 1 695,00 грн.
219 Підвищення інвалідам армії, прирівняних до інвалідів війни 1 групи 150% 1 695,00 грн.
220 Підвищення інвалідам армії, прирівняних до інвалідів війни 2 групи 120% 1 356,00 грн.
221 Підвищення інвалідам армії, прирівняних до інвалідів війни 3 групи 90% 1 017,00 грн.
242 Підвищення особам, прирівняних до інвалідів війни 1 групи 150% 1 695,00 грн.
243 Підвищення особам, прирівняних до інвалідів війни 2 групи 120% 1 356,00 грн.
244 Підвищення особам, прирівняних до інвалідів війни 3 групи 90% 1 017,00 грн.
2229 Підвищення учасникам бойових дій 150% 1 695,00 грн.
230 Підвищення вільнонайманому складу армії 75% 847,50 грн.
231 Підвищення військовослужбовцям, які виконували інтернаціональний обов’язок 75% 847,50 грн.
2245 Підвищення неповнолітнім в’язням ст. 6(1) 150% 1 695,00 грн.
2247 Підвищення неповнолітнім в’язням інв.2 гр. ст. 6(2) 150% 1 695,00 грн.
2245 Підвищення неповнолітнім в’язням інв.3 гр. ст. 6(2) 150% 1 695,00 грн.
254 Підвищення членам сімей загиблих осіб, прирівняних до військовослужбовців 75% 847,50 грн.
239 Підвищення членам сімей загиблих військовослужбовців 75% 847,50 грн.
284 Доплата до підвищення членам сімей загиблих за наявності ознаки 59 Право на доплату 348,24 грн.
240 Підвищення подружжю померлих учасників бойових дій, які були інвалідами 30% 339,00 грн.
241 Підвищення подружжю померлих учасників війни, які були інвалідами 30% 339,00 грн.
296 Доплата до підвищення дружинам померлих учасників війни 2,64 грн.
251 Підвищення померлих інвалідів війни 75% 847,50 грн.
252 Підвищення членам сім’ї померлих військовослужбовців 75% 847,50 грн.
253 Підвищення чл. сім’ї за померлих осіб, прирівняних до військовослужбовців 75% 847,50 грн.
285 Доплата до підвищення членам сімей померлих осіб, а також померлих інвалідів війни 348,24 грн.
249 Підвищення учасникам війни 30% 339,00 грн.
299 Доплата до підвищення учасникам війни та колишнім в’язням 15% 169,50 грн.
228 Підвищення учасникам війни нагороджених медаллю 45% 508,50 грн.
261 Доплата до підвищення учасникам війни та колишнім в’язням, нагороджених медаллю 15% 169,50 грн.
238 Підвищення особам, які мають особливі заслуги 41-45 210% 2 373,00 грн.

1.20 Підвищення жертвам нацистських переслідувань, яким виповнилося 100 і більше років. (з 09.10.2012 року виплата діючих підвищень в потрійному розмірі)
Код Найменування підвищення %
245 Підвищення неповнолітнім в’язням ст. 6(1) 75% 847,50 грн.
246 Підвищення неповнолітнім в’язням інв.1 гр. ст. 6(2) 150% 1 695,00 грн.
247 Підвищення неповнолітнім в’язням інв.2 гр. ст. 6(2) 120% 1 356,00 грн.
248 Підвищення неповнолітнім в’язням інв.3 гр. ст. 6(2) 90% 1 017,00 грн.
250 Підвищення колишнім в’язням концтаборів та інших місць примусового тримання ст. 6(3) 30% 339,00 грн.
299 Доплата до підвищення учасникам війни та колишнім в’язням 15% 169,50 грн.
286 Підвищення колишнім в’язням концтаборів та інших місць примусового тримання нагород мед. ст. 6(3) 45% 508,50 грн.
261 Доплата до підвищення учасникам війни та колишнім в’язням, нагороджених медаллю 15% 169,50 грн.
288 Підвищення друж.(чол.) померлих інших жертв нацис. переслідувань ст. 6(4) 30% 339,00 грн.
289 Підвищення друж.(чол.) померлих інв., зазначених в ст. 6(2) (ст. 6(4) 75% 847,50 грн.

1.21 Підвищення особам, яким виповнилося 100 років і більше відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26.09.2012 №908
283 Підвищення особам, яким виповнилося 100 років і більше 189,80 грн.

1.22 Розміри підвищень ветеранам війни,яким виповнилося 85 і більше років
2229 Підвищення учасникам бойових дій 50% 565,00 грн.
2217 Підвищення інвалідам війни 2 групи 50% 565,00 грн.
2218 Підвищення інвалідам війни 3 групи 50% 565,00 грн.
2245 Підвищення неповнолітнім в’язням ст. 6(1) 50% 565,00 грн.
2247 Підвищення неповнолітнім в’язням інв.2 гр. ст. 6(2) 50% 565,00 грн.
2248 Підвищення неповнолітнім в’язням інв.3 гр. ст. 6(2) 50% 565,00 грн.

1.23 Щомісячна державна адресна допомога інвалідам війни та учасникам бойових дій, особам яким виповнилося 85 років.
Код Найменування %
854 Інвалідам 2 групи 285% 3 220,50 грн.
854 Інвалідам 3 групи 285% 3 220,50 грн.
854 Учасникам бойових дій 285% 3 220,50 грн.