Соціальна та психологічна адаптація учасників антитерористичної операції

Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Октябрської районної в м. Полтава ради доводить до Вашого відома, що набула чинності постанова Кабінету Міністрів України від 31 березня 2015 року № 179 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів із соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції (крім військовослужбовців, звільнених в запас або відставку)».
Професійне навчання учасників антитерористичної операції за робітничими професіями здійснюється за професіями, наведеними у Державному переліку професій з підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 11 вересня 2007 року № 1117, та в Національному класифікаторі України «Класифікатор професій» ДК 003:2010, затвердженому наказом Державного комітету України з питань технічого регулювання та споживчої політики від 28 липня 2010 року № 327.
Професійне навчання учасників АТО здійснюється за денною, вечірньою (змінною), очно-заочною, дистанційною, екстернатною формами навчання, з відривом і без відриву від виробництва та за індивідуальнимим навчальними планами.

Для проходження соціальної та професійної адаптації подаються наступні документи:
1) копія паспорта (1,2, сторінка реєстрації місця проживання);
2) копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичної особи у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, виданного органом доходів і зборів (для фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомила про це відповідний орган доходів і зборів та має відмітку в паспорті громадянина України, – копію сторінки паспорта з такою відміткою);
3) копія посвідчення учасника бойових дій (інваліда війни або учасника війни);
4) документ, що підтвержує безпосереднє залучення до виконання завдань антитерористичної операції в районах її проведення. Таким документом може бути один із нижченаведених (оригінал або його копія).:
– наказ антитерористичного центру при Службі Безпеки України або інший документ, який підтверджує залучення особи до виконання завдань антитерористичної операції в районах її проведення;
– довідка про безпосередню участь особи в антитерористичної операції, згідно з додатком до порядку надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали бехпосередню участь в антитерористичної операції, забезпеченні її проведення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів Укораїни від 20 серпня 2014 року № 413.
5) довідка з місця роботи про доцільність (необхідність) підвищення кваліфікації або перенавчання за відповідною спеціальністю;
6) згода на обробку та використання персональних даних.

Особи з числа учасників антитерористичної операції Октябрського району м. Полтави звертаються до управління праці та соціального захисту населення за адресою: м. Полтава, вул. Калініна, 30, кім. 107.
Довідки за телефоном 68-11-55.

Управління праці та соціального захисту населення