Виплата грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення деяким категоріям осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членам їх сімей

Кабінетом Міністрів України прийнята Постанова від 19.10.2016 р. №719 «Питання забезпечення житлом деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей», якою затверджено Порядок виплати грошової компенсації.

Цей Порядок визначає умови та механізм виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення членам сімей загиблих (тих, що пропали безвісти) чи померлих осіб, визначених абзацами п’ятим – восьмим пункту 1 статті 10, а також для осіб з інвалідністю I-II групи, визначених пунктами 11 – 14 частини другої статті 7 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, та осіб, які втратили функціональні можливості нижніх кінцівок, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, та потребують поліпшення житлових умов, та перебувають на обліку за місцем проживання як такі, що потребують поліпшення житлових умов відповідно до норм Житлового кодексу Української РСР , та на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги.

Право на отримання грошової компенсації відповідно до цього Порядку мають члени сімей загиблих, смерть яких пов’язана з безпосередньою участю в антитерористичній операції або забезпеченні її проведення, статус яким надано відповідно до абзаців п’ятого – восьмого пункту 1 статті 10 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” і які перебувають на квартирному обліку та особи з інвалідністю I-II групи, визначені пунктами 11 – 14 частини другої статті 7 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, та особи, які втратили функціональні можливості нижніх кінцівок, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, які перебувають на квартирному обліку.

Для отримання грошової компенсації член сім’ї загиблого військовослужбовця, особа з інвалідністю  або їх законний представник чи уповноважена особа  особисто подають до органу соціального захисту населення за місцем перебування на квартирному обліку заяву про призначення грошової компенсації.

До заяви додаються копії:

1) документа, що посвідчує особу заявника, а у разі подання документів законним представником чи уповноваженою особою — документи, що посвідчують особу тих осіб, від імені яких подається заява, а також документ, який надає повноваження законному представникові чи уповноваженій особі представляти таких осіб, оформлений відповідно до законодавства;

2) посвідчення встановленого зразка згідно з додатком 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 12 травня 1994 р. № 302 “Про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни” (ЗП України, 1994 р., № 9, ст. 218), що підтверджує статус особи як члена сім’ї загиблого або особи з інвалідністю;

3) для осіб, статус яким надано відповідно до пункту 11 частини другої статті 7 (інвалід війни) та абзацу восьмого пункту 1 статті 10 (сім’я загиблого, померлого, того, що пропав безвісти) Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, – довідки встановленого зразка згідно з додатком 1 до Порядку надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. № 413 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 73, ст. 2068), про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України;

для осіб, статус яким надано відповідно до пунктів 12-14 частини другої статті 7 Закону (інвалід війни), – довідки керівника Антитерористичного центру при СБУ, Генерального штабу Збройних Сил, передбаченої постановою Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2015 р. № 685 “Про затвердження Порядку надання статусу інваліда війни особам, які отримали інвалідність внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 74, ст. 2434);

для осіб, статус яким надано відповідно до абзаців п’ятого – сьомого пункту 1 статті 10 Закону (сім’я загиблого, померлого, того, що пропав безвісти), – надання довідки керівника Антитерористичного центру при СБУ, Генерального штабу Збройних Сил, передбаченої постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2015 р. № 740 “Про затвердження Порядку надання статусу особи, на яку поширюється чинність Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, деяким категоріям осіб” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 78, ст. 2605).

4) рішення про взяття члена сім’ї особи з інвалідністю на квартирний облік – у разі окремого перебуванні на квартирному обліку особи з інвалідністю та членів її сім’ї;

згода (викладена письмово у довільній формі) членів сім’ї особи з інвалідністю (крім малолітніх (до 14 років) та неповнолітніх (до 18 років) дітей), на яких нараховується грошова компенсація, щодо включення їх у розрахунок грошової компенсації;

5) документів, що посвідчують родинні стосунки між заявником і загиблим, між малолітніми чи неповнолітніми дітьми і загиблим, між особою з інвалідністю і членами його сім’ї, на яких нараховується грошова компенсація, які разом з ним перебувають на квартирному обліку.

Комісія щодо розгляду заяв членів сімей загиблих та осіб з інвалідністю, приймає рішення щодо призначення або відмови в призначенні грошової компенсації та визначає її розмір. В разі призначення компенсації заявник звертається до відділення публічного акціонерного товариства “Державний ощадний банк України” із заявою про відкриття поточного рахунка із спеціальним режимом використання.

Протягом року з дня зарахування коштів на спеціальний рахунок в уповноваженому банку члени сімей загиблих та осіб з інвалідністю самостійно використовують призначену їм грошову компенсацію на придбання житла в будь-якому населеному пункті на території України.

У зв’язку з внесенням змін до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», які набрали чинності з 24.02.2017 та стосуються визначення статусу інваліда війни, право на отримання компенсації на придбання житла набули:

– члени сімей загиблих(тих, що пропали безвісти), померлих учасників АТО, смерть яких настала внаслідок захворювання,одержаного під час безпосередньої участі в АТО, забезпеченні її проведення та перебування безпосередньо в районах АТО у період її проведення;

– особи з інвалідністю І-ІІ групи, які стали інвалідами внаслідок захворювання, одержаного під час безпосередньої участі в АТО, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах АТО у період її проведення.