Перейти до нової версії сайту (працює в тестовому режимі)
на головну

Відділ по наданню всіх видів соціальних допомог

Відділ по наданню всіх видів соціальних допомог управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Шевченківської районної в м. Полтаві ради.

Місце розгляду: м. Полтава, вул. Івана Мазепи, 30, кім. 104, 212, тел. 63-71-00, тел.63-96-82
Розгляд призначення допомоги регулюється:

•    Положенням про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива,

•    Законом України “Про державну допомогу сім`ям з дітьми”,
•    Законом України “Про Державний бюджет України на 2008 рік” (ст.50, 58, 59),
•    Законом України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім`ям”,
•    Законом України “Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам”,
•    Постановою КМУ “Про надання щомісячної грошової допомоги малозабезпеченій особі, яка проживає разом з інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним”,
•    Постановою КМ України “Про затвердження Порядку призначення та виплати тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідомо”,
•    Законом України “Про соціальні послуги” та “Порядком призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги”,
•    Законом України “Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію та інвалідам”.

Відділ по наданню всіх видів допомог призначає:

•    субсидію для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг;
•    субсидію на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива та оплату житлово-комунальних послуг;
•    державну допомогу сім`ям з дітьми, а саме:
1.    допомогу у зв`язку з вагітністю та пологами,
2.    допомогу при народженні дитини,
3.    допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку,
4.    допомогу на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням,
5.    допомогу на дітей одиноким матерям,
•    державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, а саме:
1.    допомогу інвалідам з дитинства І групи ,
2.    допомогу інвалідам з дитинства ІІ групи,
3.    допомогу непрацюючим інвалідам з дитинства ІІІ групи,
4.    допомогу на дітей-інвалідів віком до 16-ти років,
5.    надбавку на догляд за інвалідом з дитинства І групи,
6.    надбавку на догляд за дитиною-інвалідом віком до 6-ти років,
7.    надбавку на догляд за дитиною-інвалідом віком до 16-ити років,
8.    допомогу на догляд (щомісячну грошову допомогу малозабезпеченій особі, яка проживає разом з інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним),
•    державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім`ям;
•    тимчасову державну допомогу дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх не відоме;
•    компенсацію фізичним особам, які надають соціальні послуги, згідно Закону України “Про соціальні послуги” та “Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги”.

1. Перелік необхідних документів для призначення субсидій:

•    заява про призначення всіх видів соціальної допомоги,
•    декларація про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги,
•    довідка про склад сім`ї та розмір платежів за житлово-комунальні послуги (заповнюється в житлово-експлуатаційній організації), за запитом управління,
•    довідка про доходи,
•    при собі мати паспорти зареєстрованих у житловому приміщенні та розрахункові книжки по сплати за комунальні послуги.

2. Перелік необхідних документів для призначення допомоги по вагітності та пологам:

•    заяву,
•    документ, що посвідчує особу,
•    довідка про склад сім`ї,
•    копія трудової книжки,
•    довідка з місця навчання для осіб, які навчаються,
•    довідку видану органом, який здійснює державну реєстрацію суб`єктів підприємницької діяльності, про те, що жінка не зареєстрована як суб`єкт підприємницької діяльності, а у разі перебування на обліку у центрі зайнятості – довідку про те, що виплата допомоги по безробіттю не проводиться.

3. Перелік необхідних документів для призначення допомоги для незастрахованих осіб:

•    заява,
•    копія свідоцтва про народження дитини,
•    копія трудових книжок обох батьків,
•    довідка з місця служби або навчання,
•    довідка, видана державним органом реєстрації актів цивільного стану для призначення одноразової допомоги при народженні дитини,
•    непрацюючі особи подають довідку, видану органом, який здійснює державну реєстрацію підприємницької діяльності, про те, що вони не зареєстровані як суб`єкти підприємницької діяльності,
•    довідку про склад сім`ї.

3.1. Перелік необхідних документів для призначення одноразової допомоги для застрахованих осіб:

•    заява,
•    копія свідоцтва про народження дитини,
•    довідка видана державним органом РАЦС для призначення одноразової допомоги при народженні дитини,
•    копія ріѿення суду про усиновлення чи встановлення опіки – для усиновителів та опікунів.

4. Перелік необхідних документів для призначення допомоги на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням:

•    заяву опікуна чи піклувальника про призначення допомоги,
•    копія ріѿення про встановлення опіки чи піклування,
•    копія свідоцтва про народження дитини,
•    довідка про склад сім`ї,
•    довідку про розмір аліментів і пенсії, що одержує на дитину опікун чи піклувальник.

5. Перелік необхідних документів для призначення допомоги на дітей одиноким матерям:

•    заяву про призначення допомоги, що складається за формою,
•    довідка державного органу реєстрації актів цивільного стану про підстави внесення до книги реєстрації народжень, відомості про батька дитини,
•    копія свідоцтва про народження дитини,
•    довідка про проживання дитини з матір`ю, видана за місцем проживання сім`ї,
•    документ, що посвідчує особу.

6. Перелік необхідних документів для призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям:

•    заяву про надання державної соціальної допомоги,
•    довідку про склад сім`ї,
•    декларацію про доходи та майно осіб, які входять до складу сім`.

7. Перелік необхідних документів для призначення державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам:

•    заява,
•    паспорт особи, яка подає документи,
•    копія свідоцтва про народження дитини-інваліда,
•    довідка про місце проживання інваліда з дитинства або дитини-інваліда чи копія паспорта інваліда з дитинства з відомостями про постійне місце проживання,
•    довідка про місце проживання батьків, усиновителів, опікуна, піклувальника, який подав заяву, чи копію паспорта з відомостями про постійне місце проживання,
•    медичний висновок про визнання дитини інвалідом,
•    довідка МСЕК (для інвалідів з дитинства).

8. Перелік необхідних документів для призначення надбавки на догляд за дитиною-інвалідом:

•    заява про призначення надбавки на догляд,
•    довідку про склад сім`ї,
•    копію трудової книжки та довідку органів державної податкової служби про те, що заявник не займається підприємницькою діяльністю.

9. Перелік необхідних документів для надання щомісячної гроѿової допомоги малозабезпеченій особі, яка проживає разом з інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним:

•    заява,

•    документ, що посвідчує особу,
•    довідка про склад сім`ї із зазначенням прізвищ, імен та по батькові родинних зв`язків членів сім`ї,
•    довідку про доходи кожного члена сім`ї,
•    висновок лікарської комісії медичного закладу, щодо необхідності постійного стороннього догляду за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу,
•    про наявність і розмір земельних ділянок, виділених для ведення особистого підсобного господарства, городництва, та земельної частки, виділеної у наслідок розпаювання землі.

10. Для призначення компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги:

10.1. Непрацюючою фізичною особою, яка надає соціальні послуги:

•    заява про згоду надавати соціальні послуги,
•    паспорт або інѿий документ, що посвідчує особу,
•    висновок лікарсько-консультативної комісії про те, що стан її здоров`я дозволяє постійно надавати соціальні послуги,
•    копія трудової книжки та довідки органу державної податкової служби про те, що не займається підприємницькою діяльністю, і про відсутність даних про доходи цієї особи.

10.2. Особою, яка потребує наданню соціальних послуг або її законним представником (у разі визнання цієї особи недієздатною):

•    заява про необхідність надання соціальних послуг,
•    паспорт або інѿий документ, що посвідчує особу,
•    копія довідки медико-соціальної експертної комісії про групу інвалідності (надається інвалідом),
•    висновок лікарсько-консультаційної комісії про необхідність постійного – стороннього догляду та нездатність особи до самообслуговування.

10.3. Тимчасова допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів не мають можливості утримувати дитину, або місце знаходження їх невідоме:

•    паспорт,
•    копія свідоцтва про народження дитини,
•    довідку про реєстрацію місця проживання дитини та одержувача допомоги;
•    ріѿення суду про стягнення аліментів на дитини та довідка державної виконавчої служби про неможливість стягнення аліментів;
•    довідка відповідної установи про перебування одного з батьків під ареѿтом, слідством, на примусовому лікуванні, у місцях позбавлення волі, визнання його недієздатним;
•    повідомлення органів внутрішніх справ про те, що місце проживання одного з батьків невідоме.

Шевченківська районна у м. Полтаві рада.

stat24 -счетчик посещаемости сайта